คำออกเสียงโดยvelisamiใน Forvo

สมาชิก: velisami สมัครสมาชิกเพื่อvelisamiออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/02/2012 yegân [tr] yegân การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/02/2012 kromozom [tr] kromozom การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/02/2012 mütemayil [tr] mütemayil การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/02/2012 icazetname [tr] icazetname การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/02/2012 sülüs [tr] sülüs การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/02/2012 münazara [tr] münazara การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/02/2012 nispetsiz [tr] nispetsiz การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 ürpertici [tr] ürpertici การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 zeyrek [tr] zeyrek การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 kaskatı [tr] kaskatı การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 yasalaşma [tr] yasalaşma การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 sonuçlandırma [tr] sonuçlandırma การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 kıvamlaştırmak [tr] kıvamlaştırmak การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 kontrolcü [tr] kontrolcü การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 mahmurluk [tr] mahmurluk การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 imreniş [tr] imreniş การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 palet [tr] palet การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 realite [tr] realite การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 ledün [tr] ledün การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 saksılık [tr] saksılık การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 savunulma [tr] savunulma การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 kazıtma [tr] kazıtma การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 kırkyama [tr] kırkyama การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 sığma [tr] sığma การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 vasıl [tr] vasıl การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 istifa [tr] istifa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 zıtlık [tr] zıtlık การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 kadük [tr] kadük การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 sömürgeleşme [tr] sömürgeleşme การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 katolik [tr] katolik การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ตุรกี

ติดต่อvelisami


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 826 (762 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 22

จำนวน ผู้ที่โหวต: 771คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 37.453


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 3.759

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 385