คำออกเสียงโดยvcelierใน Forvo

สมาชิก: vcelier สมัครสมาชิกเพื่อvcelierออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/01/2009 petite-fille [fr] petite-fille การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/01/2009 tennis [fr] tennis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2009 derrière [fr] derrière การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/01/2009 devant [fr] devant การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/01/2009 pharmacie [fr] pharmacie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2009 cinéma [fr] cinéma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2009 supermarché [fr] supermarché การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2009 Angleterre [fr] Angleterre การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/01/2009 cauchemar [fr] cauchemar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2009 correct [fr] correct การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2009 cousins [fr] cousins การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2009 Cousin [fr] Cousin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/12/2008 rez-de-chaussée [fr] rez-de-chaussée การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/12/2008 pomme de terre [fr] pomme de terre การออกเสียง -1คะแนนโหวต
20/12/2008 Marquis de Montesquiou [fr] Marquis de Montesquiou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/12/2008 saisine [fr] saisine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/12/2008 rattraperai [fr] rattraperai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/12/2008 Où puis-je prendre [fr] Où puis-je prendre การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/12/2008 elite [fr] elite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/12/2008 Où se trouve [fr] Où se trouve การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/12/2008 angers [fr] angers การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/12/2008 Chevignon [fr] Chevignon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/12/2008 roulette [fr] roulette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/12/2008 Pavane [fr] Pavane การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/12/2008 inoubliable [fr] inoubliable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/12/2008 bourgeoisie [fr] bourgeoisie การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/12/2008 framboises [fr] framboises การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อvcelier


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 27 (8 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 13คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 10.742


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 7.287