คำออกเสียงโดยvangelใน Forvo หน้า5.

สมาชิก: vangel สมัครสมาชิกเพื่อvangelออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/07/2009 Louis Althusser [fr] Louis Althusser การออกเสียง คะแนนโหวต
02/07/2009 La Dame Blanche [fr] La Dame Blanche การออกเสียง คะแนนโหวต
02/07/2009 Michel Leiris [fr] Michel Leiris การออกเสียง คะแนนโหวต
02/07/2009 le sac [fr] le sac การออกเสียง คะแนนโหวต
02/07/2009 teinturiers [fr] teinturiers การออกเสียง คะแนนโหวต
02/07/2009 Nièvre [fr] Nièvre การออกเสียง คะแนนโหวต
02/07/2009 Joseph-Marie Vien [fr] Joseph-Marie Vien การออกเสียง คะแนนโหวต
02/07/2009 L’été [fr] L’été การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อvangel


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 128 (21 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 17

จำนวน ผู้ที่โหวต: 23คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 22.165


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 3.773

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.682