คำออกเสียงโดยvangelใน Forvo หน้า3.

สมาชิก: vangel สมัครสมาชิกเพื่อvangelออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/07/2009 convaincante [fr] convaincante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2009 Christophe Rousset [fr] Christophe Rousset การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2009 Légion d'honneur [fr] Légion d'honneur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2009 envoie [fr] envoie การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/07/2009 lises [fr] lises การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2009 Morceau de Concert [fr] Morceau de Concert การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/07/2009 Saint-Péyrau [fr] Saint-Péyrau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2009 image du jour [fr] image du jour การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2009 faux pas [fr] faux pas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 David d'Angers [fr] David d'Angers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 Vinet [fr] Vinet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 Isidore Lucien Ducasse [fr] Isidore Lucien Ducasse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 CERN [fr] CERN การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 sensation [fr] sensation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 hameau [fr] hameau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 cinq cents [fr] cinq cents การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/07/2009 Adam Gontier [fr] Adam Gontier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 grenache [fr] grenache การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 tournedos [fr] tournedos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 Aneth [fr] Aneth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 c'est pas ? [fr] c'est pas ? การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/07/2009 cham [fr] cham การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 Michel Cluizel [fr] Michel Cluizel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 Maréchal Niel [fr] Maréchal Niel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 Sarrasine [fr] Sarrasine การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/07/2009 masculine [fr] masculine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 L'Atelier [fr] L'Atelier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 souhaitée [fr] souhaitée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 Jean Auguste Dominique Ingres [fr] Jean Auguste Dominique Ingres การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 Georges Seurat [fr] Georges Seurat การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อvangel


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 128 (25 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 16

จำนวน ผู้ที่โหวต: 29คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 33.356


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 4.776

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.044