คำออกเสียงโดยvangelใน Forvo หน้า3.

สมาชิก: vangel สมัครสมาชิกเพื่อvangelออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/07/2009 convaincante [fr] convaincante การออกเสียง คะแนนโหวต
09/07/2009 Christophe Rousset [fr] Christophe Rousset การออกเสียง คะแนนโหวต
09/07/2009 Légion d'honneur [fr] Légion d'honneur การออกเสียง คะแนนโหวต
09/07/2009 envoie [fr] envoie การออกเสียง คะแนนโหวต
09/07/2009 lises [fr] lises การออกเสียง คะแนนโหวต
09/07/2009 Morceau de Concert [fr] Morceau de Concert การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/07/2009 Saint-Péyrau [fr] Saint-Péyrau การออกเสียง คะแนนโหวต
09/07/2009 image du jour [fr] image du jour การออกเสียง คะแนนโหวต
09/07/2009 faux pas [fr] faux pas การออกเสียง คะแนนโหวต
08/07/2009 David d'Angers [fr] David d'Angers การออกเสียง คะแนนโหวต
08/07/2009 Vinet [fr] Vinet การออกเสียง คะแนนโหวต
08/07/2009 Isidore Lucien Ducasse [fr] Isidore Lucien Ducasse การออกเสียง คะแนนโหวต
08/07/2009 CERN [fr] CERN การออกเสียง คะแนนโหวต
08/07/2009 sensation [fr] sensation การออกเสียง คะแนนโหวต
08/07/2009 hameau [fr] hameau การออกเสียง คะแนนโหวต
08/07/2009 cinq cents [fr] cinq cents การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/07/2009 Adam Gontier [fr] Adam Gontier การออกเสียง คะแนนโหวต
08/07/2009 grenache [fr] grenache การออกเสียง คะแนนโหวต
08/07/2009 tournedos [fr] tournedos การออกเสียง คะแนนโหวต
08/07/2009 Aneth [fr] Aneth การออกเสียง คะแนนโหวต
08/07/2009 c'est pas ? [fr] c'est pas ? การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/07/2009 cham [fr] cham การออกเสียง คะแนนโหวต
08/07/2009 Michel Cluizel [fr] Michel Cluizel การออกเสียง คะแนนโหวต
08/07/2009 Maréchal Niel [fr] Maréchal Niel การออกเสียง คะแนนโหวต
08/07/2009 Sarrasine [fr] Sarrasine การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/07/2009 masculine [fr] masculine การออกเสียง คะแนนโหวต
08/07/2009 L'Atelier [fr] L'Atelier การออกเสียง คะแนนโหวต
08/07/2009 souhaitée [fr] souhaitée การออกเสียง คะแนนโหวต
08/07/2009 Jean Auguste Dominique Ingres [fr] Jean Auguste Dominique Ingres การออกเสียง คะแนนโหวต
08/07/2009 Georges Seurat [fr] Georges Seurat การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อvangel


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 128 (21 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 17

จำนวน ผู้ที่โหวต: 23คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 22.135


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 3.797

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.675