ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/04/2013 Alexandre Sergueïevitch Pouchkine [fr] Alexandre Sergueïevitch Pouchkine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2013 l'aise [fr] l'aise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2013 règlement [fr] règlement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2013 l'actrice [fr] l'actrice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2013 confiture de framboise [fr] confiture de framboise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2013 les Frangins [fr] les Frangins การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2013 la pierrade [fr] la pierrade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2013 traboule [fr] traboule การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2013 fâcheuse [fr] fâcheuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2013 joyeuses [fr] joyeuses การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2013 une fâcheuse affaire [fr] une fâcheuse affaire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2013 le coup de théâtre [fr] le coup de théâtre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2013 l'ambassade [fr] l'ambassade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2013 l'émeraude [fr] l'émeraude การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2013 Service d'assistance médicale d'urgence [fr] Service d'assistance médicale d'urgence การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2013 l'endurance [fr] l'endurance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2013 réfutation [fr] réfutation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2013 s’y [fr] s’y การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2013 bouffir [fr] bouffir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2013 boursouflure [fr] boursouflure การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2013 ne s’y prête [fr] ne s’y prête การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2013 dire une bêtise [fr] dire une bêtise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2013 d’acquérir [fr] d’acquérir การออกเสียง -1คะแนนโหวต
11/04/2013 plasmas [fr] plasmas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2013 impies [fr] impies การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 Ambroise Willaume [fr] Ambroise Willaume การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 surveillées [fr] surveillées การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 récupérations [fr] récupérations การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2013 Louis Lafont [fr] Louis Lafont การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2013 Reimmann [fr] Reimmann การออกเสียง 0คะแนนโหวต