คำออกเสียงโดยtigernerveใน Forvo

สมาชิก: tigernerve สมัครสมาชิกเพื่อtigernerveออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/05/2011 EROEI [en] EROEI การออกเสียง คะแนนโหวต
06/05/2011 Dacus [en] Dacus การออกเสียง คะแนนโหวต
06/05/2011 Sharbrow [en] Sharbrow การออกเสียง คะแนนโหวต
06/05/2011 Frederick Jacob Titus Chiluba [en] Frederick Jacob Titus Chiluba การออกเสียง คะแนนโหวต
06/05/2011 wild animals [en] wild animals การออกเสียง คะแนนโหวต
10/04/2010 fawaka [srn] fawaka การออกเสียง คะแนนโหวต
03/04/2010 Fi go? [srn] Fi go? การออกเสียง คะแนนโหวต
03/04/2010 omani [srn] omani การออกเสียง คะแนนโหวต
03/04/2010 kerki [srn] kerki การออกเสียง คะแนนโหวต
03/04/2010 omani? [srn] omani? การออกเสียง คะแนนโหวต
03/04/2010 denki [srn] denki การออกเสียง คะแนนโหวต
03/04/2010 disi [srn] disi การออกเสียง คะแนนโหวต
03/04/2010 me wani dati [srn] me wani dati การออกเสียง คะแนนโหวต
30/03/2010 Suriname [srn] Suriname การออกเสียง คะแนนโหวต
30/03/2010 sranankondre [srn] sranankondre การออกเสียง คะแนนโหวต
30/03/2010 sranan-tongo [srn] sranan-tongo การออกเสียง คะแนนโหวต
30/03/2010 sranantongo [srn] sranantongo การออกเสียง คะแนนโหวต
30/03/2010 sranan [srn] sranan การออกเสียง คะแนนโหวต
05/02/2010 Mazon Creek [en] Mazon Creek การออกเสียง คะแนนโหวต
05/02/2010 eicastic [en] eicastic การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/01/2010 exon [en] exon การออกเสียง คะแนนโหวต
31/01/2010 Diana Ambache [en] Diana Ambache การออกเสียง -1คะแนนโหวต
31/01/2010 Tommotian [en] Tommotian การออกเสียง คะแนนโหวต
31/01/2010 Hugh d'Avranches [en] Hugh d'Avranches การออกเสียง คะแนนโหวต
31/01/2010 homeoboxes [en] homeoboxes การออกเสียง คะแนนโหวต
31/01/2010 Albert Sabin [en] Albert Sabin การออกเสียง คะแนนโหวต
31/01/2010 Jonas Salk [en] Jonas Salk การออกเสียง คะแนนโหวต
26/01/2010 Silvia Neysters [en] Silvia Neysters การออกเสียง คะแนนโหวต
26/01/2010 Chenies Manor House [en] Chenies Manor House การออกเสียง คะแนนโหวต
25/01/2010 high-rise [en] high-rise การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

I grew up in an expat family, so I have more then one accent. I was born in Auckland, New Zealand, grew up in countless states of the USA; and pretty much have lived all over the Americas. This includes Mexico, Chile, Dutch Suriname and British Guyana.

I'm currently abroad. I've studied Dutch, Spanish, Sranan tongo, among other languages.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

เว็บ: http://www.discipuloslatinos.com

ติดต่อtigernerve


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 32 (2 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 105

จำนวน ผู้ที่โหวต: 2คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 9.962


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.071

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 5.242