คำออกเสียงโดยtebeใน Forvo

สมาชิก: tebe สมัครสมาชิกเพื่อtebeออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/04/2008 automata [en] automata การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2008 Abate [en] Abate การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 aboard [en] aboard การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 Pennsylvania [en] Pennsylvania การออกเสียง 2คะแนนโหวต
04/04/2008 TEMPLATE [en] TEMPLATE การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/04/2008 Virginia Woolf [en] Virginia Woolf การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 server [en] server การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2008 although [en] although การออกเสียง 16คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 Pittsburgh [en] Pittsburgh การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2008 Carolina [en] Carolina การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 Oklahoma [en] Oklahoma การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2008 reconcile [en] reconcile การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 Louisiana [en] Louisiana การออกเสียง 2คะแนนโหวต
04/04/2008 Delaware [en] Delaware การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2008 Montana [en] Montana การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/04/2008 Arizona [en] Arizona การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2008 competitor [en] competitor การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 numismatists [en] numismatists การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2008 atrophy [en] atrophy การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 Tebe [en] Tebe การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2008 ball [en] ball การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 Rochester [en] Rochester การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 testicles [en] testicles การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 gui [en] gui การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 legend of zelda [en] legend of zelda การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/04/2008 epic [en] epic การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 steak [en] steak การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2008 bum [en] bum การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 emphasis [en] emphasis การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/04/2008 jargon [en] jargon การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: ไม่ทราบ

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อtebe


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 95 (37 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 2

จำนวน ผู้ที่โหวต: 46คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 15.731


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 19.535

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.173