คำออกเสียงโดยtebeใน Forvo

สมาชิก: tebe สมัครสมาชิกเพื่อtebeออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/04/2008 automata [en] automata การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2008 abate [en] abate การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 aboard [en] aboard การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 Pennsylvania [en] Pennsylvania การออกเสียง 3คะแนนโหวต
04/04/2008 Virginia Woolf [en] Virginia Woolf การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 server [en] server การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2008 although [en] although การออกเสียง 20คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 Pittsburgh [en] Pittsburgh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2008 Carolina [en] Carolina การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 Oklahoma [en] Oklahoma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2008 reconcile [en] reconcile การออกเสียง 7คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 Louisiana [en] Louisiana การออกเสียง 2คะแนนโหวต
04/04/2008 Delaware [en] Delaware การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2008 Montana [en] Montana การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/04/2008 Arizona [en] Arizona การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2008 competitor [en] competitor การออกเสียง 6คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 numismatists [en] numismatists การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2008 atrophy [en] atrophy การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 Tebe [en] Tebe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2008 ball [en] ball การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 Rochester [en] Rochester การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 testicles [en] testicles การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 GUI [en] GUI การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 Legend of Zelda [en] Legend of Zelda การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/04/2008 epic [en] epic การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 steak [en] steak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2008 bum [en] bum การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 emphasis [en] emphasis การออกเสียง 2คะแนนโหวต
04/04/2008 jargon [en] jargon การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 blow job [en] blow job การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: ไม่ทราบ

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อtebe


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 92 (42 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 2

จำนวน ผู้ที่โหวต: 54คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 22.878


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 17.862

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.786