คำออกเสียงโดยsummersongใน Forvo

สมาชิก: summersong สมัครสมาชิกเพื่อsummersongออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/11/2013 Bäumchen [de] Bäumchen การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Ende gut alles gut [de] Ende gut alles gut การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 hallo [de] hallo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/11/2013 Hauptfigur [de] Hauptfigur การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 ausgraben [de] ausgraben การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Leihhaus [de] Leihhaus การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 abspielen [de] abspielen การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 blauer Schmetterling [de] blauer Schmetterling การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Schmetterling [de] Schmetterling การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Schienenrauhigkeit [de] Schienenrauhigkeit การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Rauigkeitsspektren [de] Rauigkeitsspektren การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Strukturdämpfung [de] Strukturdämpfung การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Klassenenergie [de] Klassenenergie การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Radrauigkeit [de] Radrauigkeit การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Immissionsberechnung [de] Immissionsberechnung การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Ausbreitungsalgorithmen [de] Ausbreitungsalgorithmen การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Ausprogrammierung [de] Ausprogrammierung การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Affenhäuser [de] Affenhäuser การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Herzkönig [de] Herzkönig การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Ausbreitungsdämpfung [de] Ausbreitungsdämpfung การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Radscheibenabsorber [de] Radscheibenabsorber การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Ebenenlage [de] Ebenenlage การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Ausbreitungsbedingung [de] Ausbreitungsbedingung การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Ausbreitungsrechnung [de] Ausbreitungsrechnung การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Ausbreitungsmodell [de] Ausbreitungsmodell การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Oberbautyp [de] Oberbautyp การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Schienenschleifen [de] Schienenschleifen การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Vorbeifahrtsmessung [de] Vorbeifahrtsmessung การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Aggregatsgeräusch [de] Aggregatsgeräusch การออกเสียง คะแนนโหวต
10/11/2013 Antriebsgeräusch [de] Antriebsgeräusch การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อsummersong


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 59

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 1.784


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.220