คำออกเสียงโดยstef57ใน Forvo

สมาชิก: stef57 สมัครสมาชิกเพื่อstef57ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
20/01/2010 imprimerie [fr] imprimerie การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 balayage [fr] balayage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/01/2010 tourelle [fr] tourelle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2009 Longwy [fr] Longwy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2009 Bataille d'Eylau [fr] Bataille d'Eylau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2009 alchimiste [fr] alchimiste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2009 alarme incendie [fr] alarme incendie การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/10/2009 aller simple [fr] aller simple การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2009 alliage [fr] alliage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2009 Allocation [fr] Allocation การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/10/2009 vous eûtes promis [fr] vous eûtes promis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2009 aliment [fr] aliment การออกเสียง 2คะแนนโหวต
28/10/2009 alimentation [fr] alimentation การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/10/2009 altimètre [fr] altimètre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2009 alunissage [fr] alunissage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2009 Ou vis tu? [fr] Ou vis tu? การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2009 mélanger [fr] mélanger การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/10/2009 déglacer [fr] déglacer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2009 dit correctement [fr] dit correctement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2009 j' apporterai [fr] j' apporterai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2009 j' apportais [fr] j' apportais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2009 La rivière [fr] La rivière การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2009 Pithiviers [fr] Pithiviers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2009 légèreté [fr] légèreté การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/10/2009 musee d'orsay [fr] musee d'orsay การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/10/2009 éveillé [fr] éveillé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2009 endormi [fr] endormi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2009 artois [fr] artois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2009 de la bière [fr] de la bière การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2009 Tenez [fr] Tenez การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อstef57


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 31 (7 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1

จำนวน ผู้ที่โหวต: 10คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 7.827


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 32.876

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 6.612