ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/06/2015 vitsippa [sv] vitsippa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2015 decilitermått [sv] decilitermått การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2015 järnvägskorsning [sv] järnvägskorsning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2015 Forskarbacken [sv] Forskarbacken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/06/2015 förstå sig på [sv] förstå sig på การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2014 lugnet före stormen [sv] lugnet före stormen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 överanstränga [sv] överanstränga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 skyskrapan [sv] skyskrapan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 landmärkena [sv] landmärkena การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 konstruktioner [sv] konstruktioner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 beställning [sv] beställning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 beträffa [sv] beträffa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 betydlig [sv] betydlig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 bifoga [sv] bifoga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 bjudning [sv] bjudning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 blodprov [sv] blodprov การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 blodtryck [sv] blodtryck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 blygsamhet [sv] blygsamhet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 bordtennis [sv] bordtennis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 brutalitet [sv] brutalitet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 bränsle [sv] bränsle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 Deklaration [sv] Deklaration การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 mjölksort [sv] mjölksort การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 hittades [sv] hittades การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/09/2013 äpplena [sv] äpplena การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 sveamål [sv] sveamål การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 orådliga [sv] orådliga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 orådligt [sv] orådligt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 orådlig [sv] orådlig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2013 specialkost [sv] specialkost การออกเสียง 1คะแนนโหวต