คำออกเสียงโดยsnowcrocusใน Forvo

สมาชิก: snowcrocus บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อsnowcrocusออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/07/2012 pancreaticojejunostomy [en] pancreaticojejunostomy การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/07/2012 Chroniclers [en] Chroniclers การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/06/2012 radiculopathy [en] radiculopathy การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/06/2012 eighties [en] eighties การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/06/2012 subinvolution [en] subinvolution การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/06/2012 polymathic [en] polymathic การออกเสียง -1คะแนนโหวต
25/06/2012 anisocytosis [en] anisocytosis การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/06/2012 validated [en] validated การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/06/2012 myotomy [en] myotomy การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/02/2011 apodictically [en] apodictically การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/02/2011 acylation [en] acylation การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/02/2011 alkylation [en] alkylation การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 floridness [en] floridness การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 hollowness [en] hollowness การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 hoggish [en] hoggish การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 hoggishness [en] hoggishness การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 hoggishly [en] hoggishly การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 piggishness [en] piggishness การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 piggish [en] piggish การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 grammatically [en] grammatically การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 metalhead [en] metalhead การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 euphemistically [en] euphemistically การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2011 clarifications [en] clarifications การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2011 dispelling [en] dispelling การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/01/2011 viscacha [en] viscacha การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/12/2010 zooarchaeology [en] zooarchaeology การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/12/2010 melody [en] melody การออกเสียง 6คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2010 detent [en] detent การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2010 exams [en] exams การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2010 igneous rock [en] igneous rock การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

I have a fairly neutral/generic (rather than regional) American accent. I have lived for long periods in both the US Midwest (Wisconsin) and the US South (yes, north Florida really is part of the South, I promise you), so I am familiar with both accents. I typically drop most of the characteristic features of both when speaking formally, though my Wisconsin/Northwoods accent does slip in on occasion.

I am happy to pronounce words if someone requests them of me. Likewise, I am very glad to see other English speakers pronouncing words I have pronounced, as I believe Forvo should have as many variants available to members as possible - and American English is typically not the standard taught in most foreign language courses.

I try to pronounce words borrowed from other languages and place names as Americans do. I realize that this is not how they sound in their native tongues or nations, or even how they may sound in other English-speaking areas, but it is typically how you would hear it if you were in the US or listening to a US news site. If I am familiar with more than one variant in standard American English, I will try to include both pronunciations.

If you think there is something wrong with one or more of my pronunciations (e.g. bad sound quality, incorrect pronunciation), I'd appreciate you sending me a note so that I can correct it, if I've missed a problem.

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อsnowcrocus


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 3.356 (1.713 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 547

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1.934คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 206.105


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 432

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 117