คำออกเสียงโดยslinใน Forvo หน้า8.

สมาชิก: slin บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อslinออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/12/2013 atletismo [eo] atletismo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/12/2013 aklami [eo] aklami การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 miel [vo] miel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 klok [vo] klok การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 min [vo] min การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 teat [vo] teat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 Deil [vo] Deil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 caf [vo] caf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 mug [vo] mug การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 vum [vo] vum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 ai [vo] ai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 beat [vo] beat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 cav [vo] cav การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 cim [vo] cim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 cuk [vo] cuk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 cun [vo] cun การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 cin [vo] cin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 cif [vo] cif การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 col [vo] col การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 dial [vo] dial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 dib [vo] dib การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 dog [vo] dog การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 dob [vo] dob การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 feil [vo] feil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 fien [vo] fien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 fiv [vo] fiv การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 flab [vo] flab การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2013 Flen [vo] Flen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2013 cün [vo] cün การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2013 cüt [vo] cüt การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อslin


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 6.589 (47 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 49.502

จำนวน ผู้ที่โหวต: 52คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 221.004


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 5

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 66