คำออกเสียงโดยslinใน Forvo หน้า8.

สมาชิก: slin บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อslinออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/12/2013 atletismo [eo] atletismo การออกเสียง คะแนนโหวต
11/12/2013 aklami [eo] aklami การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 miel [vo] miel การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 klok [vo] klok การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 min [vo] min การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 teat [vo] teat การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 Deil [vo] Deil การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 caf [vo] caf การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 mug [vo] mug การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 vum [vo] vum การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 ai [vo] ai การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 beat [vo] beat การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 cav [vo] cav การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 cim [vo] cim การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 cuk [vo] cuk การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 cun [vo] cun การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 CIN [vo] CIN การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 cif [vo] cif การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 col [vo] col การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 dial [vo] dial การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 dib [vo] dib การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 dog [vo] dog การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 dob [vo] dob การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 feil [vo] feil การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 fien [vo] fien การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 fiv [vo] fiv การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 flab [vo] flab การออกเสียง คะแนนโหวต
07/12/2013 Flen [vo] Flen การออกเสียง คะแนนโหวต
06/12/2013 cün [vo] cün การออกเสียง คะแนนโหวต
06/12/2013 cüt [vo] cüt การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อslin


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 6.598 (32 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 49.123

จำนวน ผู้ที่โหวต: 36คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 104.884


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 6

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 48