คำออกเสียงโดยschnitzeltimeใน Forvo

สมาชิก: schnitzeltime สมัครสมาชิกเพื่อschnitzeltimeออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/03/2013 physikalisch [de] physikalisch การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/03/2013 Drahtseilakt [de] Drahtseilakt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 ingenieurtechnisch [de] ingenieurtechnisch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Defaultparameterwert [de] Defaultparameterwert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Objektorientierung [de] Objektorientierung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Kontrollflusssteuerung [de] Kontrollflusssteuerung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Prozessdarstellung [de] Prozessdarstellung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Prozessabschnitt [de] Prozessabschnitt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Prozessobjekt [de] Prozessobjekt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Startereignisklasse [de] Startereignisklasse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Nachrichtenklasse [de] Nachrichtenklasse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 leistungsgesteuert [de] leistungsgesteuert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Auftragnehmerbeziehung [de] Auftragnehmerbeziehung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Auftraggeberbeziehung [de] Auftraggeberbeziehung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Entscheidungskompetenz [de] Entscheidungskompetenz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Integrationsdiskussion [de] Integrationsdiskussion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Berichtssymboltyp [de] Berichtssymboltyp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Parametersymbolwert [de] Parametersymbolwert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Datenbankinhalt [de] Datenbankinhalt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Gültigkeitsraum [de] Gültigkeitsraum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Erkennungsleistung [de] Erkennungsleistung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Ressourcenbelastung [de] Ressourcenbelastung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Energiemonitoring [de] Energiemonitoring การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Klimaanwendung [de] Klimaanwendung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 feldbusunabhängig [de] feldbusunabhängig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Gebäudesteuerung [de] Gebäudesteuerung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Entwurfsgrundlage [de] Entwurfsgrundlage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Berichtssymbol [de] Berichtssymbol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Webanwendung [de] Webanwendung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2013 Datensparsamkeit [de] Datensparsamkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อschnitzeltime


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 83

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 2

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 5.760


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 20.770

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.053