คำออกเสียงโดยsalesใน Forvo

สมาชิก: sales สมัครสมาชิกเพื่อsalesออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/06/2010 ogna [nap] ogna การออกเสียง คะแนนโหวต
21/06/2010 unghia [it] unghia การออกเสียง คะแนนโหวต
21/06/2010 auciello [nap] auciello การออกเสียง คะแนนโหวต
21/06/2010 uccello [it] uccello การออกเสียง คะแนนโหวต
21/06/2010 truono [nap] truono การออกเสียง คะแนนโหวต
21/06/2010 tronola [nap] tronola การออกเสียง คะแนนโหวต
21/06/2010 tuono [it] tuono การออกเสียง คะแนนโหวต
21/06/2010 torre [it] torre การออกเสียง คะแนนโหวต
21/06/2010 toro [it] toro การออกเสียง คะแนนโหวต
21/06/2010 suricillo [nap] suricillo การออกเสียง คะแนนโหวต
21/06/2010 sorice [nap] sorice การออกเสียง คะแนนโหวต
21/06/2010 topo [it] topo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/06/2010 titto [nap] titto การออกเสียง คะแนนโหวต
21/06/2010 tetto [it] tetto การออกเสียง คะแนนโหวต
21/06/2010 capa [nap] capa การออกเสียง คะแนนโหวต
21/06/2010 testa [it] testa การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/06/2010 terra [nap] terra การออกเสียง คะแนนโหวต
21/06/2010 terra [it] terra การออกเสียง คะแนนโหวต
21/06/2010 Tempo [it] Tempo การออกเสียง คะแนนโหวต
21/06/2010 tavula [nap] tavula การออกเสียง คะแนนโหวต
21/06/2010 tavola [it] tavola การออกเสียง คะแนนโหวต
21/06/2010 cestunia [nap] cestunia การออกเสียง คะแนนโหวต
21/06/2010 tartaruga [it] tartaruga การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/03/2010 Gennaro [nap] Gennaro การออกเสียง คะแนนโหวต
10/03/2010 schiattare [nap] schiattare การออกเสียง คะแนนโหวต
10/03/2010 via [nap] via การออกเสียง -1คะแนนโหวต
10/03/2010 Stella [nap] Stella การออกเสียง คะแนนโหวต
10/03/2010 scola [nap] scola การออกเสียง คะแนนโหวต
10/03/2010 strada [it] strada การออกเสียง คะแนนโหวต
10/03/2010 scuola [it] scuola การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: อิตาลี

ติดต่อsales


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 368 (18 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 214

จำนวน ผู้ที่โหวต: 33คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 33.516


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 658

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 669