คำออกเสียงโดยrsalvarezใน Forvo หน้า6.

สมาชิก: rsalvarez สมัครสมาชิกเพื่อrsalvarezออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/11/2011 sexcentésimo [es] sexcentésimo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/11/2011 cuadringentésimo [es] cuadringentésimo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/11/2011 concomitancia [es] concomitancia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/11/2011 jeringa [es] jeringa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2011 xenófoba [es] xenófoba การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 gastroenteróloga [es] gastroenteróloga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 gastroenterólogo [es] gastroenterólogo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 ecuatoguineana [es] ecuatoguineana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 jerosolimitana [es] jerosolimitana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 jerosolimitano [es] jerosolimitano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 margariteña [es] margariteña การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 margariteño [es] margariteño การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 dominiquesa [es] dominiquesa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 dominiqués [es] dominiqués การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 Santalucense [es] Santalucense การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 trinitense [es] trinitense การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 jamaiquina [es] jamaiquina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 jamaiquino [es] jamaiquino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 curazoleña [es] curazoleña การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 curazoleño [es] curazoleño การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2011 superstición [es] superstición การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2011 brujería [es] brujería การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2011 béisbol [es] béisbol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2011 caña de azúcar [es] caña de azúcar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2011 excelente [es] excelente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2011 algarabía [es] algarabía การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2011 cascarrabias [es] cascarrabias การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2011 destello [es] destello การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2011 parelelepípedo [es] parelelepípedo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2011 atletismo [es] atletismo การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Provengo de la hermosa Rep. Dominicana, en el maravilloso Mar de las Antillas. Me gustan mucho los idiomas, por lo cual me he inscrito en este sitio web para compartir con todo el mundo el acento de mi tierra.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สาธารณรัฐโดมินิกัน

ติดต่อrsalvarez


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 308 (7 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 204

จำนวน ผู้ที่โหวต: 29คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 27.265


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 849

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 980