คำออกเสียงโดยrsalvarezใน Forvo หน้า6.

สมาชิก: rsalvarez สมัครสมาชิกเพื่อrsalvarezออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/11/2011 quincuagenario [es] quincuagenario การออกเสียง คะแนนโหวต
30/11/2011 septingentésimo [es] septingentésimo การออกเสียง คะแนนโหวต
30/11/2011 sexcentésimo [es] sexcentésimo การออกเสียง คะแนนโหวต
30/11/2011 cuadringentésimo [es] cuadringentésimo การออกเสียง คะแนนโหวต
30/11/2011 concomitancia [es] concomitancia การออกเสียง คะแนนโหวต
30/11/2011 jeringa [es] jeringa การออกเสียง คะแนนโหวต
26/11/2011 xenófoba [es] xenófoba การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 gastroenteróloga [es] gastroenteróloga การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 gastroenterólogo [es] gastroenterólogo การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 ecuatoguineana [es] ecuatoguineana การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 jerosolimitana [es] jerosolimitana การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 jerosolimitano [es] jerosolimitano การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 margariteña [es] margariteña การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 margariteño [es] margariteño การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 dominiquesa [es] dominiquesa การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 dominiqués [es] dominiqués การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 Santalucense [es] Santalucense การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 trinitense [es] trinitense การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 jamaiquina [es] jamaiquina การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 jamaiquino [es] jamaiquino การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 curazoleña [es] curazoleña การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 curazoleño [es] curazoleño การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2011 superstición [es] superstición การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2011 brujería [es] brujería การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2011 béisbol [es] béisbol การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2011 caña de azúcar [es] caña de azúcar การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2011 excelente [es] excelente การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2011 algarabía [es] algarabía การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2011 cascarrabias [es] cascarrabias การออกเสียง คะแนนโหวต
31/10/2011 destello [es] destello การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Provengo de la hermosa Rep. Dominicana, en el maravilloso Mar de las Antillas. Me gustan mucho los idiomas, por lo cual me he inscrito en este sitio web para compartir con todo el mundo el acento de mi tierra.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สาธารณรัฐโดมินิกัน

ติดต่อrsalvarez


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 310 (6 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 205

จำนวน ผู้ที่โหวต: 16คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 14.952


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 681

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 784