ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/04/2013 huvudmän [sv] huvudmän การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 spelmissbrukaren [sv] spelmissbrukaren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 bidragsberoende [sv] bidragsberoende การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 multifunktionshinder [sv] multifunktionshinder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 synskadade [sv] synskadade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 spelbranschens [sv] spelbranschens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 LSS [sv] LSS การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 spelträsket [sv] spelträsket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 miljardsummor [sv] miljardsummor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 vinn [sv] vinn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 spelmissbruket [sv] spelmissbruket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 erbjuds [sv] erbjuds การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 skambelagt [sv] skambelagt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 medsystrar [sv] medsystrar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 missbrukarna [sv] missbrukarna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 röststarkare [sv] röststarkare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 medbröder [sv] medbröder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 spelreklam [sv] spelreklam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 Vladislav Savic [sv] Vladislav Savic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 Saima kanal [sv] Saima kanal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 spelombud [sv] spelombud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 Skrävlar [sv] Skrävlar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 Hagström [sv] Hagström การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 influera [sv] influera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 omplåstrad [sv] omplåstrad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 frälsarn [sv] frälsarn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 Lennaryd [sv] Lennaryd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 Christian von Koenigsegg [sv] Christian von Koenigsegg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 otålmodig [sv] otålmodig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 Stjernberg [sv] Stjernberg การออกเสียง 0คะแนนโหวต