คำออกเสียงโดยret001ใน Forvo หน้า9.

สมาชิก: ret001 บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อret001ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/04/2013 medsystrar [sv] medsystrar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 missbrukarna [sv] missbrukarna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 röststarkare [sv] röststarkare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 medbröder [sv] medbröder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 spelreklam [sv] spelreklam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 Vladislav Savic [sv] Vladislav Savic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 Saima kanal [sv] Saima kanal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 spelombud [sv] spelombud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 Skrävlar [sv] Skrävlar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 Hagström [sv] Hagström การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 influera [sv] influera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 omplåstrad [sv] omplåstrad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 frälsarn [sv] frälsarn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 Lennaryd [sv] Lennaryd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 Christian von Koenigsegg [sv] Christian von Koenigsegg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 otålmodig [sv] otålmodig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 Stjernberg [sv] Stjernberg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 Permutation [sv] Permutation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 Polynom [sv] Polynom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 ortsvektor [sv] ortsvektor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 fasvinkel [sv] fasvinkel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 potensserie [sv] potensserie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 poläraxel [sv] poläraxel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 Adelgunde [sv] Adelgunde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 Karhu-gruppen [sv] Karhu-gruppen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 John Gustaf Agelii [sv] John Gustaf Agelii การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 pivå [sv] pivå การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 Hans Olof Jeppsson [sv] Hans Olof Jeppsson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 Solveig Andersson [sv] Solveig Andersson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2013 Sune Andersson [sv] Sune Andersson การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Uppvuxen i Västerås. Bott i Uppsala sedan 1978. Universitetsutbildad.
Born and raised in Västerås. Lived in Uppsala since 1978. University degree.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สวีเดน

ติดต่อret001


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 20.562 (1.247 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 22.691

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1.391คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 296.382


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 21

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 15