คำออกเสียงโดยrerxใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: rerx สมัครสมาชิกเพื่อrerxออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/10/2009 Nachrücker [de] Nachrücker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Misshandlung [de] Misshandlung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Autobombe [de] Autobombe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Datenschutz [de] Datenschutz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 integral [de] integral การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Schuldenabbau [de] Schuldenabbau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Fürniss [de] Fürniss การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Unterschicht [de] Unterschicht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Zapfenstreich [de] Zapfenstreich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 razzia [de] razzia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Regierungserklärung [de] Regierungserklärung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Sicherheitslücke [de] Sicherheitslücke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Mehrfamilienhaus [de] Mehrfamilienhaus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Leitzins [de] Leitzins การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/10/2009 apotheker [de] apotheker การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/10/2009 Bundestagspräsident [de] Bundestagspräsident การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Allerheiligen [de] Allerheiligen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 vgl. [de] vgl. การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 euer [de] euer การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/10/2009 Steinecke [de] Steinecke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/10/2009 Reformationstag [de] Reformationstag การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อrerx


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 51 (4 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 50

จำนวน ผู้ที่โหวต: 4คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 10.801


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.198

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 4.444