คำออกเสียงโดยrerxใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: rerx สมัครสมาชิกเพื่อrerxออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/10/2009 Nachrücker [de] Nachrücker การออกเสียง คะแนนโหวต
30/10/2009 Misshandlung [de] Misshandlung การออกเสียง คะแนนโหวต
30/10/2009 Autobombe [de] Autobombe การออกเสียง คะแนนโหวต
30/10/2009 Datenschutz [de] Datenschutz การออกเสียง คะแนนโหวต
30/10/2009 integral [de] integral การออกเสียง คะแนนโหวต
30/10/2009 Schuldenabbau [de] Schuldenabbau การออกเสียง คะแนนโหวต
30/10/2009 Fürniss [de] Fürniss การออกเสียง คะแนนโหวต
30/10/2009 Unterschicht [de] Unterschicht การออกเสียง คะแนนโหวต
30/10/2009 Zapfenstreich [de] Zapfenstreich การออกเสียง คะแนนโหวต
30/10/2009 razzia [de] razzia การออกเสียง คะแนนโหวต
30/10/2009 Regierungserklärung [de] Regierungserklärung การออกเสียง คะแนนโหวต
30/10/2009 Sicherheitslücke [de] Sicherheitslücke การออกเสียง คะแนนโหวต
30/10/2009 Mehrfamilienhaus [de] Mehrfamilienhaus การออกเสียง คะแนนโหวต
30/10/2009 Leitzins [de] Leitzins การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/10/2009 apotheker [de] apotheker การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/10/2009 Bundestagspräsident [de] Bundestagspräsident การออกเสียง คะแนนโหวต
30/10/2009 Allerheiligen [de] Allerheiligen การออกเสียง คะแนนโหวต
30/10/2009 vgl. [de] vgl. การออกเสียง คะแนนโหวต
30/10/2009 euer [de] euer การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/10/2009 Steinecke [de] Steinecke การออกเสียง คะแนนโหวต
30/10/2009 reformationstag [de] reformationstag การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อrerx


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 51 (4 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 50

จำนวน ผู้ที่โหวต: 4คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 6.474


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.791

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.621