คำออกเสียงโดยremakใน Forvo

สมาชิก: remak สมัครสมาชิกเพื่อremakออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/02/2012 Diane Bouhuijs [nl] Diane Bouhuijs การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Caterina van Hemessen [nl] Caterina van Hemessen การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Minka Disbrow [nl] Minka Disbrow การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Tejay [nl] Tejay การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Teijin Aramid [nl] Teijin Aramid การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Wilfried van Damme [nl] Wilfried van Damme การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Ku Ebbinge [nl] Ku Ebbinge การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Radstake [nl] Radstake การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Herentals [nl] Herentals การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Petrus Arnoldus Wessels [nl] Petrus Arnoldus Wessels การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Margae [nl] Margae การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Bosschaerts [nl] Bosschaerts การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Bilander [nl] Bilander การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Omloop Het Nieuwsblad [nl] Omloop Het Nieuwsblad การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Adriaan Koerbagh [nl] Adriaan Koerbagh การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 SS Volendam [nl] SS Volendam การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Brabantia [nl] Brabantia การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Haga [nl] Haga การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Guldemond [nl] Guldemond การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 getalm [nl] getalm การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Gerdje [nl] Gerdje การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Manneken Pis [nl] Manneken Pis การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Heyvaert [nl] Heyvaert การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Karel Van den Woestijne [nl] Karel Van den Woestijne การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 Vredestein [nl] Vredestein การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 weifelen [nl] weifelen การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 kronkelen [nl] kronkelen การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 jeuk [nl] jeuk การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 slepende [nl] slepende การออกเสียง คะแนนโหวต
10/02/2012 kriebelen [nl] kriebelen การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เนเธอร์แลนด์

ติดต่อremak


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 42

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

การเข้า ชม: 2.525


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 4.239