ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/10/2013 nuclease [en] nuclease การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2013 teleport [en] teleport การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2013 cruises [en] cruises การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2013 overcooked [en] overcooked การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2013 creamy [en] creamy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2013 bolstered [en] bolstered การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2013 reevaluating [en] reevaluating การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2013 canonise [en] canonise การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/10/2013 ill-mannered [en] ill-mannered การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2013 blanketed [en] blanketed การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2013 positivity [en] positivity การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2013 confining [en] confining การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2013 democracies [en] democracies การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2013 Newberry [en] Newberry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2013 tropism [en] tropism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2013 assessing [en] assessing การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/10/2013 retinal [en] retinal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2013 Cascades [en] Cascades การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2013 shrieking [en] shrieking การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2013 approvingly [en] approvingly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2013 juicing [en] juicing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2013 galavant [en] galavant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2013 pasted [en] pasted การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/03/2013 evolutionist [en] evolutionist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2013 quavering [en] quavering การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2013 contrive [en] contrive การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2013 uncoordinated [en] uncoordinated การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2013 stuttering [en] stuttering การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2013 disconnected [en] disconnected การออกเสียง 2คะแนนโหวต
06/03/2013 mellowing [en] mellowing การออกเสียง 0คะแนนโหวต