คำออกเสียงโดยrazzairpinaใน Forvo

สมาชิก: razzairpina บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อrazzairpinaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/07/2010 Romandolo [it] Romandolo การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 perfecti [la] perfecti การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 Invitatio [la] Invitatio การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 ipso [la] ipso การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 Sociabiles [la] Sociabiles การออกเสียง -2คะแนนโหวต
18/07/2010 Donationes [la] Donationes การออกเสียง -1คะแนนโหวต
18/07/2010 canes [la] canes การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 paginae [la] paginae การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 Glossarium [la] Glossarium การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 Fasciculum [la] Fasciculum การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 transcendentes [la] transcendentes การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 verbis [la] verbis การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 speciem [la] speciem การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 advocatus [la] advocatus การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 fossa [la] fossa การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 summa [la] summa การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 purgamentum [la] purgamentum การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/07/2010 parentibus [la] parentibus การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 hereditate [la] hereditate การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 proprias [la] proprias การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 sexibus [la] sexibus การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 cellulas [la] cellulas การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 proditio [la] proditio การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 chartis [la] chartis การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 formantur [la] formantur การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 mellitus [la] mellitus การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 anima [la] anima การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 amans [la] amans การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 amaritudo [la] amaritudo การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 cacumine [la] cacumine การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: อิตาลี

ติดต่อrazzairpina


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 410 (62 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 19

จำนวน ผู้ที่โหวต: 67คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 27.384


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 3.380

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 600