คำออกเสียงโดยrazzairpinaใน Forvo

สมาชิก: razzairpina บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อrazzairpinaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/07/2010 Romandolo [it] Romandolo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 perfecti [la] perfecti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 Invitatio [la] Invitatio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 ipso [la] ipso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 Donationes [la] Donationes การออกเสียง -1คะแนนโหวต
18/07/2010 canes [la] canes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 paginae [la] paginae การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 Glossarium [la] Glossarium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 Fasciculum [la] Fasciculum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 transcendentes [la] transcendentes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 verbis [la] verbis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 speciem [la] speciem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 advocatus [la] advocatus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 fossa [la] fossa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 summa [la] summa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 purgamentum [la] purgamentum การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/07/2010 parentibus [la] parentibus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 hereditate [la] hereditate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 proprias [la] proprias การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 sexibus [la] sexibus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 cellulas [la] cellulas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 proditio [la] proditio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 chartis [la] chartis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 formantur [la] formantur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 mellitus [la] mellitus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 anima [la] anima การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 amans [la] amans การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 amaritudo [la] amaritudo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 cacumine [la] cacumine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 nummis [la] nummis การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: อิตาลี

ติดต่อrazzairpina


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 408 (62 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 19

จำนวน ผู้ที่โหวต: 68คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 35.894


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 4.249

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 741