คำออกเสียงโดยrailroaderใน Forvo

สมาชิก: railroader สมัครสมาชิกเพื่อrailroaderออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/02/2014 народили [ru] народили การออกเสียง คะแนนโหวต
06/02/2014 Бен Бернанке [ru] Бен Бернанке การออกเสียง คะแนนโหวต
06/02/2014 прыща [ru] прыща การออกเสียง คะแนนโหวต
06/02/2014 транспарентность [ru] транспарентность การออกเสียง คะแนนโหวต
06/02/2014 виноваты [ru] виноваты การออกเสียง คะแนนโหวต
06/02/2014 зиждущийся [ru] зиждущийся การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/01/2014 отрицательное решение [ru] отрицательное решение การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2014 совершеннолетний [ru] совершеннолетний การออกเสียง คะแนนโหวต
10/01/2014 роман-антиутопия [ru] роман-антиутопия การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/01/2014 примениться [ru] примениться การออกเสียง คะแนนโหวต
03/01/2014 качается [ru] качается การออกเสียง คะแนนโหวต
02/01/2014 плакать от радости [ru] плакать от радости การออกเสียง คะแนนโหวต
02/01/2014 в свете этих фактов [ru] в свете этих фактов การออกเสียง คะแนนโหวต
02/01/2014 буквальный перевод [ru] буквальный перевод การออกเสียง คะแนนโหวต
02/01/2014 буква в букву [ru] буква в букву การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2013 хаживание [ru] хаживание การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2013 выпрыгнуть из торта [ru] выпрыгнуть из торта การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2013 Николай Петрович Радченко [ru] Николай Петрович Радченко การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2013 Анастасия Николаевна Романова [ru] Анастасия Николаевна Романова การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2013 беговая дорожка [ru] беговая дорожка การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2013 босохождение [ru] босохождение การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2013 странствование [ru] странствование การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2013 колядки [ru] колядки การออกเสียง คะแนนโหวต
11/12/2013 ученический [ru] ученический การออกเสียง คะแนนโหวต
11/12/2013 подлесок [ru] подлесок การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/12/2013 накраситься [ru] накраситься การออกเสียง คะแนนโหวต
08/12/2013 вызванный [ru] вызванный การออกเสียง คะแนนโหวต
08/12/2013 подтолкнуть [ru] подтолкнуть การออกเสียง คะแนนโหวต
03/12/2013 оскверняющего [ru] оскверняющего การออกเสียง คะแนนโหวต
03/12/2013 автобусов [ru] автобусов การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: รัสเซีย

ติดต่อrailroader


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 254 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 18

จำนวน ผู้ที่โหวต: 17คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 4.459


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 3.581

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 934