ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/01/2016 lucieren [es] lucieren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 haber lucido [es] haber lucido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 luzco [es] luzco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 habiendo lucido [es] habiendo lucido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 lucimos [es] lucimos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 lucís [es] lucís การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 lucen [es] lucen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 lucías [es] lucías การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 lucíamos [es] lucíamos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 barrizales [es] barrizales การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 luciesen [es] luciesen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 luce [es] luce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 lucíais [es] lucíais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 lucieseis [es] lucieseis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 luciésemos [es] luciésemos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 lucieses [es] lucieses การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 luciese [es] luciese การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 lucieran [es] lucieran การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 lucierais [es] lucierais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 lucieras [es] lucieras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 luzcan [es] luzcan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 lucirían [es] lucirían การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 luzcáis [es] luzcáis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/01/2016 calidez [es] calidez การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/01/2016 tener mala cabeza [es] tener mala cabeza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/01/2016 tener la cabeza llena de pájaros [es] tener la cabeza llena de pájaros การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/01/2016 no caber en sí de gozo [es] no caber en sí de gozo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/01/2016 enzimática [es] enzimática การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/01/2016 luciera [es] luciera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/01/2016 levantar cabeza [es] levantar cabeza การออกเสียง 0คะแนนโหวต