ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/01/2013 cejijunto [es] cejijunto การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/01/2013 Suavecito [es] Suavecito การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2013 lanzándose [es] lanzándose การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2013 albiceleste [es] albiceleste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2013 cesaron [es] cesaron การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2012 contumazmente [es] contumazmente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2012 mendocino [es] mendocino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2012 certificando [es] certificando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2012 certificada [es] certificada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2012 bendecido [es] bendecido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2012 Administración Pública [es] Administración Pública การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2012 bendecida [es] bendecida การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2012 bicisenda [es] bicisenda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2012 encarcelando [es] encarcelando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2012 encarcelado [es] encarcelado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2012 hacer frente [es] hacer frente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2012 censurada [es] censurada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2012 entorpecida [es] entorpecida การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2012 venciente [es] venciente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2012 despenalizada [es] despenalizada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2012 despenalizando [es] despenalizando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2012 despenalizado [es] despenalizado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/12/2012 sin cesar [es] sin cesar การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/12/2012 encarcelada [es] encarcelada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/12/2012 indecentemente [es] indecentemente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/12/2012 pincelar [es] pincelar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/12/2012 sucia [es] sucia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/12/2012 platos combinados [es] platos combinados การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2012 rufianesca [es] rufianesca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2012 Azucena Palacios Alcaine [es] Azucena Palacios Alcaine การออกเสียง 0คะแนนโหวต