คำออกเสียงโดยpkbowers5581ใน Forvo

สมาชิก: pkbowers5581 สมัครสมาชิกเพื่อpkbowers5581ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/12/2012 Issaquah [en] Issaquah การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 Contrabassoon [en] Contrabassoon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 Overtone [en] Overtone การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/12/2012 Hammered dulcimer [en] Hammered dulcimer การออกเสียง -1คะแนนโหวต
18/12/2012 chromosome [en] chromosome การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 viola (music) [en] viola (music) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 allegro [en] allegro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 harp [en] harp การออกเสียง 2คะแนนโหวต
18/12/2012 polonaise [en] polonaise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 Bass [en] Bass การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/12/2012 boogied [en] boogied การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 oboist [en] oboist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 euphonium [en] euphonium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 Saxophonist [en] Saxophonist การออกเสียง -1คะแนนโหวต
18/12/2012 Organist [en] Organist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 harmonium [en] harmonium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 xylophonist [en] xylophonist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 marimba [en] marimba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 mandolin [en] mandolin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 conga [en] conga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 signum [en] signum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 scientifically [en] scientifically การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 meteorology [en] meteorology การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/12/2012 virologist [en] virologist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 archaeology [en] archaeology การออกเสียง -1คะแนนโหวต
18/12/2012 gravimetric [en] gravimetric การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 continuum [en] continuum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 phyllotaxis [en] phyllotaxis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 biogeochemical [en] biogeochemical การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2012 observable [en] observable การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อpkbowers5581


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 139

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 19คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 10.228


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.906