คำออกเสียงโดยpkbowers5581ใน Forvo

สมาชิก: pkbowers5581 สมัครสมาชิกเพื่อpkbowers5581ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/12/2012 Issaquah [en] Issaquah การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 Contrabassoon [en] Contrabassoon การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 Overtone [en] Overtone การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 Appalachian dulcimer [en] Appalachian dulcimer การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/12/2012 Hammered dulcimer [en] Hammered dulcimer การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 chromosome [en] chromosome การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 Viola [en] Viola การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 allegro [en] allegro การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 harp [en] harp การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 polonaise [en] polonaise การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 Bass [en] Bass การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 boogied [en] boogied การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 oboist [en] oboist การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 euphonium [en] euphonium การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 Saxophonist [en] Saxophonist การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 Organist [en] Organist การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 harmonium [en] harmonium การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 xylophonist [en] xylophonist การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 marimba [en] marimba การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 mandolin [en] mandolin การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 conga [en] conga การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 signum [en] signum การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 scientifically [en] scientifically การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 meteorology [en] meteorology การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 virologist [en] virologist การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 archaeology [en] archaeology การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 psychology [en] psychology การออกเสียง -2คะแนนโหวต
18/12/2012 gravimetric [en] gravimetric การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 continuum [en] continuum การออกเสียง คะแนนโหวต
18/12/2012 phyllotaxis [en] phyllotaxis การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อpkbowers5581


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 144

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 2คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 5.278


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.531