คำออกเสียงโดยpiumaใน Forvo

สมาชิก: piuma สมัครสมาชิกเพื่อpiumaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/11/2011 Griscelli [it] Griscelli การออกเสียง คะแนนโหวต
09/11/2011 cretonne [it] cretonne การออกเสียง คะแนนโหวต
09/11/2011 nosologia [it] nosologia การออกเสียง คะแนนโหวต
09/11/2011 obduzione [it] obduzione การออกเสียง คะแนนโหวต
09/11/2011 colorimetria [it] colorimetria การออกเสียง คะแนนโหวต
09/11/2011 liberalizzazione [it] liberalizzazione การออกเสียง คะแนนโหวต
09/11/2011 autopsia [it] autopsia การออกเสียง คะแนนโหวต
09/11/2011 Paolozzi [it] Paolozzi การออกเสียง คะแนนโหวต
09/11/2011 abecedari [it] abecedari การออกเสียง คะแนนโหวต
09/11/2011 stagflazione [it] stagflazione การออกเสียง คะแนนโหวต
09/11/2011 teologia [it] teologia การออกเสียง คะแนนโหวต
08/11/2011 cosmografia [it] cosmografia การออกเสียง คะแนนโหวต
08/11/2011 vicepresidente [it] vicepresidente การออกเสียง คะแนนโหวต
08/11/2011 oscuramento [it] oscuramento การออกเสียง คะแนนโหวต
08/11/2011 soggolo [it] soggolo การออกเสียง คะแนนโหวต
08/11/2011 viabilità [it] viabilità การออกเสียง คะแนนโหวต
08/11/2011 teodolite [it] teodolite การออกเสียง คะแนนโหวต
08/11/2011 arrampicare [it] arrampicare การออกเสียง คะแนนโหวต
08/11/2011 Latte e Miele [it] Latte e Miele การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2011 chiacchierona [it] chiacchierona การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 caratura [it] caratura การออกเสียง คะแนนโหวต
02/09/2011 smarrita [it] smarrita การออกเสียง คะแนนโหวต
02/09/2011 caravella [it] caravella การออกเสียง คะแนนโหวต
02/09/2011 Savoia [it] Savoia การออกเสียง คะแนนโหวต
02/09/2011 Senigallia [it] Senigallia การออกเสียง คะแนนโหวต
02/09/2011 mi chiamo [it] mi chiamo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 l'ingegnere [it] l'ingegnere การออกเสียง คะแนนโหวต
02/09/2011 caratterino [it] caratterino การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2011 razza di cani [it] razza di cani การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2011 liquori [it] liquori การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: อิตาลี

ติดต่อpiuma


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 36 (2 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 3คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 3.673


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 4.772