คำออกเสียงโดยphrzใน Forvo

สมาชิก: phrz สมัครสมาชิกเพื่อphrzออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/04/2013 Garrighan [en] Garrighan การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 Z [en] Z การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/04/2013 Nancy [en] Nancy การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 Guillermo [es] Guillermo การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 María Belén [es] María Belén การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 María Eugenia [es] María Eugenia การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 Juan José [es] Juan José การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 echo [en] echo การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 Manuel Portela Valladares [es] Manuel Portela Valladares การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 fregar los platos [es] fregar los platos การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 metalingüística [es] metalingüística การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 dulce [es] dulce การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 Mario [en] Mario การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 Marathon [en] Marathon การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 free and independent States [en] free and independent States การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 Manchester United [en] Manchester United การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 United States Secret Service [en] United States Secret Service การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 folding screen [en] folding screen การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 militarily [en] militarily การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 United States House of Representatives [en] United States House of Representatives การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 United States of America [en] United States of America การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 pharmacy [en] pharmacy การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 windmill [en] windmill การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 d [en] d การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 Rhythm And Poetry [en] Rhythm And Poetry การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 Peter Schickele [en] Peter Schickele การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 South Pole [en] South Pole การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 McChesney [en] McChesney การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 basely [en] basely การออกเสียง คะแนนโหวต
27/04/2013 docility [en] docility การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อphrz


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 39

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

การเข้า ชม: 2.370


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 4.435