คำออกเสียงโดยphrzใน Forvo

สมาชิก: phrz สมัครสมาชิกเพื่อphrzออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/04/2013 Garrighan [en] Garrighan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 Z [en] Z การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/04/2013 Nancy [en] Nancy การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/04/2013 Guillermo [es] Guillermo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 María Belén [es] María Belén การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 María Eugenia [es] María Eugenia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 Juan José [es] Juan José การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 echo [en] echo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/04/2013 Manuel Portela Valladares [es] Manuel Portela Valladares การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 fregar los platos [es] fregar los platos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 metalingüística [es] metalingüística การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 dulce [es] dulce การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/04/2013 Mario [en] Mario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 Marathon [en] Marathon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 free and independent States [en] free and independent States การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 Manchester United [en] Manchester United การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/04/2013 United States Secret Service [en] United States Secret Service การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 folding screen [en] folding screen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 militarily [en] militarily การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 United States House of Representatives [en] United States House of Representatives การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/04/2013 United States of America [en] United States of America การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 pharmacy [en] pharmacy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 windmill [en] windmill การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/04/2013 d [en] d การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 Rhythm And Poetry [en] Rhythm And Poetry การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/04/2013 Peter Schickele [en] Peter Schickele การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 South Pole [en] South Pole การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 McChesney [en] McChesney การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 basely [en] basely การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2013 docility [en] docility การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อphrz


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 39

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 8คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 5.757


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 5.519