คำออกเสียงโดยphiloใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: philo บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อphiloออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/12/2010 въвеждане [bg] въвеждане การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 въвеждам [bg] въвеждам การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 въведение [bg] въведение การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 въведен [bg] въведен การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 степен [bg] степен การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 висша степен [bg] висша степен การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 пара [bg] пара การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 вшивам [bg] вшивам การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 вчовечавам се [bg] вчовечавам се การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 вчерашен [bg] вчерашен การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 вчепквам [bg] вчепквам การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 вцепеняващ [bg] вцепеняващ การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 вцепенявам се [bg] вцепенявам се การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 висше образование [bg] висше образование การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 вцепененост [bg] вцепененост การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 вцепенен [bg] вцепенен การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 съединение [bg] съединение การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 входно [bg] входно การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 изолатор [bg] изолатор การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 входен [bg] входен การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 вулгарност [bg] вулгарност การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 вулгаризация [bg] вулгаризация การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 вулгарен [bg] вулгарен การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 вуйчо [bg] вуйчо การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 вуйна [bg] вуйна การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 втълпяване [bg] втълпяване การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 втъквам [bg] втъквам การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 втурване [bg] втурване การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 втурвам се [bg] втурвам се การออกเสียง คะแนนโหวต
14/12/2010 втулков [bg] втулков การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: บัลแกเรีย

ติดต่อphilo


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 826 (6 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 12.709

จำนวน ผู้ที่โหวต: 6คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 60.721


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 30

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 313