ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/08/2015 wcisnąć ciemnotę [pl] wcisnąć ciemnotę การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 mieć kogoś w kieszeni [pl] mieć kogoś w kieszeni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Płocin [pl] Płocin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Witanów [pl] Witanów การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 podeschnięcie [pl] podeschnięcie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 ostateczne [pl] ostateczne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 ćpaluch [pl] ćpaluch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 kręcące się [pl] kręcące się การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Stuknęła mu sześćdziesiątka [pl] Stuknęła mu sześćdziesiątka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 niezastąpiony [pl] niezastąpiony การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Ani kroku! [pl] Ani kroku! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 przedłużający się [pl] przedłużający się การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 mieć gorącą głowę [pl] mieć gorącą głowę การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 przegranie [pl] przegranie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 wspierać się [pl] wspierać się การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 w chwale [pl] w chwale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 przechylona [pl] przechylona การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 po swojemu [pl] po swojemu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 nadmierna [pl] nadmierna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 sparszywieć [pl] sparszywieć การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 ostrożniejsze [pl] ostrożniejsze การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 trafić do pierdla [pl] trafić do pierdla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 zadrzesz [pl] zadrzesz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 drzeć z kimś koty [pl] drzeć z kimś koty การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 w glorii [pl] w glorii การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Wincentyna [pl] Wincentyna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 teatr marionetek [pl] teatr marionetek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 książkowa [pl] książkowa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 niedoregulowany [pl] niedoregulowany การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 wyblakłe [pl] wyblakłe การออกเสียง 0คะแนนโหวต