คำออกเสียงโดยpeter_polandใน Forvo หน้า8.

สมาชิก: peter_poland สมัครสมาชิกเพื่อpeter_polandออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/02/2013 pluralny [pl] pluralny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 generować [pl] generować การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 policjantka [pl] policjantka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 politologia [pl] politologia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 politolog [pl] politolog การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 politologiczny [pl] politologiczny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 unijny [pl] unijny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 populizm [pl] populizm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 populistyczny [pl] populistyczny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 stanowienie [pl] stanowienie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 procesyjny [pl] procesyjny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 Mokówko [pl] Mokówko การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 cywil [pl] cywil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 pozwany [pl] pozwany การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 powszechność [pl] powszechność การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 pozycja [pl] pozycja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 pozycjonować [pl] pozycjonować การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 pozycjonowanie [pl] pozycjonowanie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 deklaratywny [pl] deklaratywny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 umawiać [pl] umawiać การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 stosunkowy [pl] stosunkowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 wymierny [pl] wymierny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 dziedzina [pl] dziedzina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 materialny [pl] materialny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 ponadnarodowy [pl] ponadnarodowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 opiekuńczy [pl] opiekuńczy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 opiekuńczość [pl] opiekuńczość การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 samostanowienie [pl] samostanowienie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 traktatowy [pl] traktatowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 preambuła [pl] preambuła การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: โปแลนด์

ติดต่อpeter_poland


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 611 (3 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.281

จำนวน ผู้ที่โหวต: 8คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 34.473


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 249

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 505