ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/08/2015 absorbowanie [pl] absorbowanie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 absta [pl] absta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 abstrahowanie [pl] abstrahowanie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 absurdalizowanie [pl] absurdalizowanie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 abszlag [pl] abszlag การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 absznyt [pl] absznyt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 absztychowanie [pl] absztychowanie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 absztychować [pl] absztychować การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 abszytowanie [pl] abszytowanie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 abucht [pl] abucht การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 abundyzm [pl] abundyzm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Szajewska [pl] Szajewska การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 wyuzdane [pl] wyuzdane การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 paralizator [pl] paralizator การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Pieprz się! [pl] Pieprz się! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 wcisnąć ciemnotę [pl] wcisnąć ciemnotę การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 mieć kogoś w kieszeni [pl] mieć kogoś w kieszeni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Płocin [pl] Płocin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Witanów [pl] Witanów การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 podeschnięcie [pl] podeschnięcie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 ostateczne [pl] ostateczne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 ćpaluch [pl] ćpaluch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 kręcące się [pl] kręcące się การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Stuknęła mu sześćdziesiątka [pl] Stuknęła mu sześćdziesiątka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 niezastąpiony [pl] niezastąpiony การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Ani kroku! [pl] Ani kroku! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 przedłużający się [pl] przedłużający się การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 mieć gorącą głowę [pl] mieć gorącą głowę การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 przegranie [pl] przegranie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 wspierać się [pl] wspierać się การออกเสียง 0คะแนนโหวต