คำออกเสียงโดยpeter_polandใน Forvo หน้า8.

สมาชิก: peter_poland สมัครสมาชิกเพื่อpeter_polandออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/02/2013 altazymutalny [pl] altazymutalny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 godzinny [pl] godzinny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 dobowy [pl] dobowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 tygodniowy [pl] tygodniowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 rocznik [pl] rocznik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 obchód [pl] obchód การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 orli [pl] orli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 Niewodowski [pl] Niewodowski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 ekliptyczny [pl] ekliptyczny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 biegunowy [pl] biegunowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 promieniować [pl] promieniować การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 refrakcja [pl] refrakcja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 parsek [pl] parsek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 cielny [pl] cielny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 gwiazdowy [pl] gwiazdowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 pylić [pl] pylić การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 gwiazdorski [pl] gwiazdorski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 meteroid [pl] meteroid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 satelitarny [pl] satelitarny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 wirowy [pl] wirowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 obrót [pl] obrót การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 obiegowy [pl] obiegowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 postępowy [pl] postępowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 przysłoneczny [pl] przysłoneczny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 odsłoneczny [pl] odsłoneczny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 precesja [pl] precesja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 kulminacja [pl] kulminacja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 kulminacyjny [pl] kulminacyjny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 triumfalny [pl] triumfalny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 nocny [pl] nocny การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: โปแลนด์

ติดต่อpeter_poland


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 610 (3 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.132

จำนวน ผู้ที่โหวต: 7คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 28.447


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 256

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 481