คำออกเสียงโดยpeter_polandใน Forvo หน้า5.

สมาชิก: peter_poland สมัครสมาชิกเพื่อpeter_polandออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/02/2013 prokuratorski [pl] prokuratorski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 propagandowy [pl] propagandowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 propagandzista [pl] propagandzista การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 przedstawiciel [pl] przedstawiciel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 przedstawicielski [pl] przedstawicielski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 przedstawicielstwo [pl] przedstawicielstwo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 rodak [pl] rodak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 przepisowy [pl] przepisowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 zorganizowany [pl] zorganizowany การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 organizowany [pl] organizowany การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 ludobójstwo [pl] ludobójstwo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 publikator [pl] publikator การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 stanowy [pl] stanowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 stanowiony [pl] stanowiony การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 postanowiony [pl] postanowiony การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 referendalny [pl] referendalny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 reintegracja [pl] reintegracja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 reintegracyjny [pl] reintegracyjny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 relatywizm [pl] relatywizm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 relatywny [pl] relatywny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 relatywność [pl] relatywność การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 wartościować [pl] wartościować การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 repatriacja [pl] repatriacja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 republikański [pl] republikański การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 republikanin [pl] republikanin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 demokrata [pl] demokrata การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 repatriant [pl] repatriant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 resocjalizować [pl] resocjalizować การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 pokłosie [pl] pokłosie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 rewolucjonista [pl] rewolucjonista การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: โปแลนด์

ติดต่อpeter_poland


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 582 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.066

จำนวน ผู้ที่โหวต: 5คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 22.732


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 253

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 470