คำออกเสียงโดยpeter_polandใน Forvo หน้า5.

สมาชิก: peter_poland สมัครสมาชิกเพื่อpeter_polandออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/02/2013 prokuratorski [pl] prokuratorski การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 propagandowy [pl] propagandowy การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 propagandzista [pl] propagandzista การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 przedstawiciel [pl] przedstawiciel การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 przedstawicielski [pl] przedstawicielski การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 przedstawicielstwo [pl] przedstawicielstwo การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 rodak [pl] rodak การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 przepisowy [pl] przepisowy การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 zorganizowany [pl] zorganizowany การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 organizowany [pl] organizowany การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 ludobójstwo [pl] ludobójstwo การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 publikator [pl] publikator การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 stanowy [pl] stanowy การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 stanowiony [pl] stanowiony การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 postanowiony [pl] postanowiony การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 referendalny [pl] referendalny การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 reintegracja [pl] reintegracja การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 reintegracyjny [pl] reintegracyjny การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 relatywizm [pl] relatywizm การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 relatywny [pl] relatywny การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 relatywność [pl] relatywność การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 wartościować [pl] wartościować การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 repatriacja [pl] repatriacja การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 republikański [pl] republikański การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 republikanin [pl] republikanin การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 demokrata [pl] demokrata การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 repatriant [pl] repatriant การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 resocjalizować [pl] resocjalizować การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 pokłosie [pl] pokłosie การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2013 rewolucjonista [pl] rewolucjonista การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: โปแลนด์

ติดต่อpeter_poland


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 582

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.066

จำนวน ผู้ที่โหวต: 4คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 18.106


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 237

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 427