ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/08/2015 biskup tytularny [pl] biskup tytularny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 biskup ordynariusz [pl] biskup ordynariusz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 biskup pomocniczy [pl] biskup pomocniczy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 przebłagać [pl] przebłagać การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 przebłagalny [pl] przebłagalny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Błogosławiona Dziewica Maryja [pl] Błogosławiona Dziewica Maryja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 bogomili [pl] bogomili การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 bojaźń Boża [pl] bojaźń Boża การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/08/2015 immanencja [pl] immanencja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 ubóstwiany [pl] ubóstwiany การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Bóg Ojciec [pl] Bóg Ojciec การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Syn Boży [pl] Syn Boży การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 bracia czescy [pl] bracia czescy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 bracia morawscy [pl] bracia morawscy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 bracia Pańscy [pl] bracia Pańscy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 bracia świeccy [pl] bracia świeccy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 bracia zakonni [pl] bracia zakonni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 ojcowie zakonni [pl] ojcowie zakonni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 bractwo kurkowe [pl] bractwo kurkowe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 sodalicja [pl] sodalicja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 bractwo miłosierdzia [pl] bractwo miłosierdzia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 bractwo różańcowe [pl] bractwo różańcowe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 brewe [pl] brewe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 list apostolski [pl] list apostolski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 list papieski [pl] list papieski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 orędzie papieskie [pl] orędzie papieskie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 liturgia godzin [pl] liturgia godzin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 brewiarz klasztorny [pl] brewiarz klasztorny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Całun Turyński [pl] Całun Turyński การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 cela klasztorna [pl] cela klasztorna การออกเสียง 0คะแนนโหวต