คำออกเสียงโดยpeter_polandใน Forvo หน้า5.

สมาชิก: peter_poland สมัครสมาชิกเพื่อpeter_polandออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/10/2014 determinanta [pl] determinanta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 powstać [pl] powstać การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 ustosunkować się [pl] ustosunkować się การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 pojęcie [pl] pojęcie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 gruntowny [pl] gruntowny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 solidność [pl] solidność การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 kolegialność [pl] kolegialność การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 Konstrukt [pl] Konstrukt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 prostolinijny [pl] prostolinijny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 przerośnięty [pl] przerośnięty การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 nieostry [pl] nieostry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 hartować się [pl] hartować się การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 wartościujący [pl] wartościujący การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 policentryczność [pl] policentryczność การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 policentryczny [pl] policentryczny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 poliarchiczność [pl] poliarchiczność การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 poliarchiczny [pl] poliarchiczny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 substancjalny [pl] substancjalny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 zdiagnozować [pl] zdiagnozować การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 dotychczasowy [pl] dotychczasowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 nieokrzepły [pl] nieokrzepły การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 prognozować [pl] prognozować การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 prognostyczny [pl] prognostyczny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 odzwierciedlenie [pl] odzwierciedlenie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 wojujący [pl] wojujący การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 oznakować [pl] oznakować การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 oznakowanie [pl] oznakowanie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2014 sektorowy [pl] sektorowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 przemyśleć [pl] przemyśleć การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 nacjonalistyczny [pl] nacjonalistyczny การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: โปแลนด์

ติดต่อpeter_poland


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 611 (3 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.281

จำนวน ผู้ที่โหวต: 8คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 34.337


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 246

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 505