ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/08/2015 bracia morawscy [pl] bracia morawscy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 bracia Pańscy [pl] bracia Pańscy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 bracia świeccy [pl] bracia świeccy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 bracia zakonni [pl] bracia zakonni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 ojcowie zakonni [pl] ojcowie zakonni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 bractwo kurkowe [pl] bractwo kurkowe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 sodalicja [pl] sodalicja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 bractwo miłosierdzia [pl] bractwo miłosierdzia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 bractwo różańcowe [pl] bractwo różańcowe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 brewe [pl] brewe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 list apostolski [pl] list apostolski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 list papieski [pl] list papieski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 orędzie papieskie [pl] orędzie papieskie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 liturgia godzin [pl] liturgia godzin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 brewiarz klasztorny [pl] brewiarz klasztorny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Całun Turyński [pl] Całun Turyński การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 cela klasztorna [pl] cela klasztorna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 odprawić [pl] odprawić การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 duchowe znamię [pl] duchowe znamię การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 pożądliwość [pl] pożądliwość การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 chleb kwaszony [pl] chleb kwaszony การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 chleb niekwaszony [pl] chleb niekwaszony การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 chleb przaśny [pl] chleb przaśny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 chleby pokładne [pl] chleby pokładne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 chóry anielskie [pl] chóry anielskie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 chronologia biblijna [pl] chronologia biblijna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 chrystusowcy [pl] chrystusowcy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 Towarzystwo Chrystusowe [pl] Towarzystwo Chrystusowe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 córka chrzestna [pl] córka chrzestna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2015 syn chrzestny [pl] syn chrzestny การออกเสียง 0คะแนนโหวต