คำออกเสียงโดยpeter_polandใน Forvo หน้า5.

สมาชิก: peter_poland สมัครสมาชิกเพื่อpeter_polandออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/02/2013 prestiżowy [pl] prestiżowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 wypróbować [pl] wypróbować การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 praworządność [pl] praworządność การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 praworządny [pl] praworządny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 praworządca [pl] praworządca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 kolektywny [pl] kolektywny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 kolektywizacja [pl] kolektywizacja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 kołchoz [pl] kołchoz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 sowchoz [pl] sowchoz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 reprezentatywny [pl] reprezentatywny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 prezydencjalny [pl] prezydencjalny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 prezydencja [pl] prezydencja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 przewodnictwo [pl] przewodnictwo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 współzawodniczenie [pl] współzawodniczenie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 współzawodniczyć [pl] współzawodniczyć การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 współzawodniczy [pl] współzawodniczy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 demograficzny [pl] demograficzny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 demograf [pl] demograf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 legislacja [pl] legislacja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 legislacyjny [pl] legislacyjny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 legislatywa [pl] legislatywa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 egzekutywa [pl] egzekutywa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 egzekucyjny [pl] egzekucyjny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 judykatywa [pl] judykatywa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 wykonywać [pl] wykonywać การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 egzekwować [pl] egzekwować การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 progowy [pl] progowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 programowy [pl] programowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 prokuratorski [pl] prokuratorski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2013 propagandowy [pl] propagandowy การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: โปแลนด์

ติดต่อpeter_poland


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 610 (3 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.132

จำนวน ผู้ที่โหวต: 7คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 28.729


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 256

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 483