คำออกเสียงโดยpaulinakaminskaใน Forvo

สมาชิก: paulinakaminska สมัครสมาชิกเพื่อpaulinakaminskaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/10/2012 amfiteatr [pl] amfiteatr การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 nakarmić [pl] nakarmić การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 dowiadywać się [pl] dowiadywać się การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 obrady [pl] obrady การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 rufa [pl] rufa การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 wydrukować [pl] wydrukować การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 obłąkany [pl] obłąkany การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 wylądować [pl] wylądować การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 zniechęcać [pl] zniechęcać การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 profesja [pl] profesja การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 dreszcz [pl] dreszcz การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 twór [pl] twór การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 analfabeta [pl] analfabeta การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 Daleki Wschód [pl] Daleki Wschód การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 za pośrednictwem [pl] za pośrednictwem การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 wymówka [pl] wymówka การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 rubel [pl] rubel การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 spinka [pl] spinka การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 arytmetyczny [pl] arytmetyczny การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 dogodny [pl] dogodny การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 przeszukiwać [pl] przeszukiwać การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 olimpiada [pl] olimpiada การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 respekt [pl] respekt การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 Misa [pl] Misa การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 ogier [pl] ogier การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 organizator [pl] organizator การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 kaktus [pl] kaktus การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 bujać [pl] bujać การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 wpłynąć [pl] wpłynąć การออกเสียง คะแนนโหวต
03/10/2012 dal [pl] dal การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: โปแลนด์

ติดต่อpaulinakaminska


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 34

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 19

การเข้า ชม: 1.817


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 3.476

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 5.007