คำออกเสียงโดยpauletteใน Forvo

สมาชิก: paulette สมัครสมาชิกเพื่อpauletteออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/04/2011 Napperby [en] Napperby การออกเสียง -1คะแนนโหวต
23/04/2011 Seese [en] Seese การออกเสียง -1คะแนนโหวต
23/04/2011 vivacom [en] vivacom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 William Saletan [en] William Saletan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 Sweyn Forkbeard [en] Sweyn Forkbeard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 Daintree [en] Daintree การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 quadrat [en] quadrat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 Chalcot [en] Chalcot การออกเสียง -1คะแนนโหวต
23/04/2011 Straubing [en] Straubing การออกเสียง -1คะแนนโหวต
23/04/2011 yilgarn [en] yilgarn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 Idony [en] Idony การออกเสียง -1คะแนนโหวต
23/04/2011 Margery Corbett Ashby [en] Margery Corbett Ashby การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 Dimbulah [en] Dimbulah การออกเสียง -1คะแนนโหวต
23/04/2011 ceramifiable [en] ceramifiable การออกเสียง -1คะแนนโหวต
23/04/2011 Wickepin [en] Wickepin การออกเสียง -1คะแนนโหวต
23/04/2011 Waindell [en] Waindell การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 Cystisis [en] Cystisis การออกเสียง -1คะแนนโหวต
23/04/2011 gal [en] gal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/04/2011 solyss [en] solyss การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/04/2011 Stubbo [en] Stubbo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/04/2011 Tonderburine [en] Tonderburine การออกเสียง -1คะแนนโหวต
14/04/2011 Tooraweenah [en] Tooraweenah การออกเสียง -1คะแนนโหวต
14/04/2011 Wallerawang [en] Wallerawang การออกเสียง -1คะแนนโหวต
14/04/2011 Toogoolawah [en] Toogoolawah การออกเสียง -1คะแนนโหวต
14/04/2011 hawt [en] hawt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2011 Zienia Merton [en] Zienia Merton การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2011 squeamishly [en] squeamishly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/04/2011 Terry Byrne [en] Terry Byrne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/04/2011 CIS [en] CIS การออกเสียง -1คะแนนโหวต
06/04/2011 Daniel Breazale [en] Daniel Breazale การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อpaulette


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 49 (5 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 6คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 7.303


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 4.629