คำออกเสียงโดยpanda01ใน Forvo

สมาชิก: panda01 สมัครสมาชิกเพื่อpanda01ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/08/2013 allergologue [fr] allergologue การออกเสียง คะแนนโหวต
06/08/2013 antivénéneux [fr] antivénéneux การออกเสียง คะแนนโหวต
06/08/2013 arthroscopie [fr] arthroscopie การออกเสียง คะแนนโหวต
06/08/2013 astreignant [fr] astreignant การออกเสียง คะแนนโหวต
06/08/2013 manquera [fr] manquera การออกเสียง คะแนนโหวต
06/08/2013 assiégeant [fr] assiégeant การออกเสียง คะแนนโหวต
06/08/2013 astreinte [fr] astreinte การออกเสียง คะแนนโหวต
03/08/2013 aromathérapie [fr] aromathérapie การออกเสียง คะแนนโหวต
03/08/2013 arrière-gorge [fr] arrière-gorge การออกเสียง คะแนนโหวต
03/08/2013 audioconférence [fr] audioconférence การออกเสียง คะแนนโหวต
03/08/2013 arrière-grand-père [fr] arrière-grand-père การออกเสียง คะแนนโหวต
03/08/2013 autarcie [fr] autarcie การออกเสียง คะแนนโหวต
03/08/2013 avant-veille [fr] avant-veille การออกเสียง คะแนนโหวต
03/08/2013 épanouisse [fr] épanouisse การออกเสียง คะแนนโหวต
03/08/2013 autosubsistance [fr] autosubsistance การออกเสียง คะแนนโหวต
02/08/2013 l'intérieur [fr] l'intérieur การออกเสียง คะแนนโหวต
02/08/2013 métaphysiciens [fr] métaphysiciens การออกเสียง คะแนนโหวต
02/08/2013 préconisait [fr] préconisait การออกเสียง คะแนนโหวต
02/08/2013 reprennent [fr] reprennent การออกเสียง คะแนนโหวต
02/08/2013 des industries [fr] des industries การออกเสียง คะแนนโหวต
02/08/2013 inflammatoire [fr] inflammatoire การออกเสียง คะแนนโหวต
02/08/2013 amniotique [fr] amniotique การออกเสียง คะแนนโหวต
02/08/2013 d'atmosphériques [fr] d'atmosphériques การออกเสียง คะแนนโหวต
02/08/2013 d'ostéopathie [fr] d'ostéopathie การออกเสียง คะแนนโหวต
02/08/2013 brièveté [fr] brièveté การออกเสียง คะแนนโหวต
02/08/2013 d'astéroïdes [fr] d'astéroïdes การออกเสียง คะแนนโหวต
02/08/2013 bénins [fr] bénins การออกเสียง คะแนนโหวต
02/08/2013 analeptique [fr] analeptique การออกเสียง คะแนนโหวต
02/08/2013 enthousiasmes [fr] enthousiasmes การออกเสียง คะแนนโหวต
02/08/2013 musculosquelettique [fr] musculosquelettique การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อpanda01


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 55

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

การเข้า ชม: 1.185


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.383