คำออกเสียงโดยomofcaใน Forvo หน้า3.

สมาชิก: omofca สมัครสมาชิกเพื่อomofcaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/05/2012 colloquialism [en] colloquialism การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 ethereal [en] ethereal การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 phosphorescent [en] phosphorescent การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 gamin [en] gamin การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 dysuria [en] dysuria การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 gesticulate [en] gesticulate การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 adroitly [en] adroitly การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 dopamine [en] dopamine การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 norepinephrine [en] norepinephrine การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 interminable [en] interminable การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 contrivance [en] contrivance การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 rendezvous [en] rendezvous การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 urticaria [en] urticaria การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 laceration [en] laceration การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 pronunciation [en] pronunciation การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 gynecomastia [en] gynecomastia การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 Physiology [en] Physiology การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อomofca


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 77

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 9

การเข้า ชม: 7.241


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 5.705

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.617