คำออกเสียงโดยomofcaใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: omofca สมัครสมาชิกเพื่อomofcaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/12/2012 Djibouti [en] Djibouti การออกเสียง คะแนนโหวต
27/06/2012 methylenedioxymethamphetamine [en] methylenedioxymethamphetamine การออกเสียง คะแนนโหวต
27/06/2012 xerosis [en] xerosis การออกเสียง คะแนนโหวต
27/06/2012 xerostomia [en] xerostomia การออกเสียง คะแนนโหวต
08/06/2012 betacyanin [en] betacyanin การออกเสียง คะแนนโหวต
08/06/2012 midazolam [en] midazolam การออกเสียง คะแนนโหวต
08/06/2012 oxycodone [en] oxycodone การออกเสียง คะแนนโหวต
08/06/2012 amphetamine [en] amphetamine การออกเสียง คะแนนโหวต
08/06/2012 promethazine [en] promethazine การออกเสียง คะแนนโหวต
08/06/2012 vehement [en] vehement การออกเสียง คะแนนโหวต
02/06/2012 diphenhydramine [en] diphenhydramine การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 economics [en] economics การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 countenance [en] countenance การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 conciliate [en] conciliate การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 brigadier [en] brigadier การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 drearily [en] drearily การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 reverberation [en] reverberation การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 laggard [en] laggard การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 retribution [en] retribution การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 pompous [en] pompous การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 melancholy [en] melancholy การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 sexy [en] sexy การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 illuminati [en] illuminati การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/05/2012 lugubrious [en] lugubrious การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 draught [en] draught การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 languor [en] languor การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 souse [en] souse การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/05/2012 cunnilingus [en] cunnilingus การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2012 debauch [en] debauch การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อomofca


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 77

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 9

การเข้า ชม: 7.356


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 5.829

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.607