คำออกเสียงโดยomofcaใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: omofca สมัครสมาชิกเพื่อomofcaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/06/2012 methylenedioxymethamphetamine [en] methylenedioxymethamphetamine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/06/2012 xerosis [en] xerosis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/06/2012 xerostomia [en] xerostomia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2012 betacyanin [en] betacyanin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2012 midazolam [en] midazolam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2012 oxycodone [en] oxycodone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2012 amphetamine [en] amphetamine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2012 promethazine [en] promethazine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2012 vehement [en] vehement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 diphenhydramine [en] diphenhydramine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 economics [en] economics การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 countenance [en] countenance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 conciliate [en] conciliate การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/05/2012 brigadier [en] brigadier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 drearily [en] drearily การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 reverberation [en] reverberation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 laggard [en] laggard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 retribution [en] retribution การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 pompous [en] pompous การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/05/2012 melancholy [en] melancholy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 sexy [en] sexy การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/05/2012 illuminati [en] illuminati การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/05/2012 lugubrious [en] lugubrious การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 draught [en] draught การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 languor [en] languor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 souse [en] souse การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/05/2012 debauch [en] debauch การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/05/2012 colloquialism [en] colloquialism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 ethereal [en] ethereal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2012 phosphorescent [en] phosphorescent การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อomofca


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 73

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 9

จำนวน ผู้ที่โหวต: 6คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 14.963


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 7.032

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.344