คำออกเสียงโดยnotawonkใน Forvo

สมาชิก: notawonk สมัครสมาชิกเพื่อnotawonkออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/06/2011 echoic [en] echoic การออกเสียง คะแนนโหวต
03/06/2011 Mullany [en] Mullany การออกเสียง คะแนนโหวต
03/06/2011 frazil [en] frazil การออกเสียง คะแนนโหวต
03/06/2011 Snarf [en] Snarf การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2010 Louise Lombard [en] Louise Lombard การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2010 Richard Hannay [en] Richard Hannay การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2010 John Buchan [en] John Buchan การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/12/2010 rootedness [en] rootedness การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2010 ruddiness [en] ruddiness การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2010 remunerative [en] remunerative การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2010 gigantism [en] gigantism การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2010 James Matthew Barrie [en] James Matthew Barrie การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2010 complicatedness [en] complicatedness การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2010 criticalness [en] criticalness การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2010 cooperativeness [en] cooperativeness การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2010 compassionateness [en] compassionateness การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2010 conservativeness [en] conservativeness การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2010 comradeliness [en] comradeliness การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2010 chillness [en] chillness การออกเสียง คะแนนโหวต
30/12/2010 vellicate [en] vellicate การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2010 FMEA [en] FMEA การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2010 bead tree [en] bead tree การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2010 coracoid [en] coracoid การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2010 trepanned [en] trepanned การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/12/2010 Reginald Fessenden [en] Reginald Fessenden การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2010 Corcoran [en] Corcoran การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2010 factious [en] factious การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2010 Intraosseous [en] Intraosseous การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2010 voluntariness [en] voluntariness การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2010 defensiveness [en] defensiveness การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

northeastern U.S..

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อnotawonk


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 108 (2 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 8

จำนวน ผู้ที่โหวต: 4คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 7.601


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 6.051

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.948