ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/03/2013 每日 [wuu] 每日 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 理性 [wuu] 理性 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 領地 [wuu] 領地 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 粵語 [wuu] 粵語 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
05/03/2013 燂茶 [wuu] 燂茶 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 冷淡 [wuu] 冷淡 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 論理 [wuu] 論理 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 漢方 [wuu] 漢方 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 [wuu] 注 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 密度 [wuu] 密度 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 長大 [wuu] 長大 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 宕地 [wuu] 宕地 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 様式 [wuu] 様式 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 尼 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 週 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 伴 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 繁 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 萍 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 評 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 迷 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 確 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 長壽 [wuu] 長壽 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 壽 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 恋爱 [wuu] 恋爱 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 先 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 皮帶 [wuu] 皮帶 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 批貨 [wuu] 批貨 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 批 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 怯熱 [wuu] 怯熱 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 怯 การออกเสียง 0คะแนนโหวต