คำออกเสียงโดยnjimใน Forvo หน้า7.

สมาชิก: njim บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อnjimออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/03/2013 每日 [wuu] 每日 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 理性 [wuu] 理性 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 領地 [wuu] 領地 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 粵語 [wuu] 粵語 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
05/03/2013 燂茶 [wuu] 燂茶 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 冷淡 [wuu] 冷淡 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 論理 [wuu] 論理 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 漢方 [wuu] 漢方 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 [wuu] 注 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 密度 [wuu] 密度 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 長大 [wuu] 長大 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 宕地 [wuu] 宕地 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2013 様式 [wuu] 様式 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 尼 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 週 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 伴 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 繁 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 萍 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 評 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 迷 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 確 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 長壽 [wuu] 長壽 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 壽 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 恋爱 [wuu] 恋爱 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 先 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 皮帶 [wuu] 皮帶 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 批貨 [wuu] 批貨 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 批 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 怯熱 [wuu] 怯熱 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 怯 การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

hi everyone, I'm interested in language evolution.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: จีน

ติดต่อnjim


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 4.166 (5 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 6.518

จำนวน ผู้ที่โหวต: 10คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 125.733


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 74

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 95