คำออกเสียงโดยnjimใน Forvo หน้า7.

สมาชิก: njim บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อnjimออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/03/2013 [wuu] 槳 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 樹木 [wuu] 樹木 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 趣 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 [wuu] 笋 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 夾谷 [wuu] 夾谷 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 輪著 [wuu] 輪著 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2013 人參 [wuu] 人參 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 [wuu] 赫 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 馿 [wuu] 馿 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 [wuu] 鈩 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 [wuu] 鈁 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 [wuu] 钬 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 赫尔辛基 [wuu] 赫尔辛基 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 聋【彭耳】 [wuu] 聋【彭耳】 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 燂药 [wuu] 燂药 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 [wuu] 臨 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 [wuu] 嵊 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 [wuu] 暨 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 [wuu] 濟 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 [wuu] 濱 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 [wuu] 諸 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 [wuu] 巖 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 [wuu] 瀋 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 [wuu] 鬚 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 [wuu] 鰍 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 [wuu] 頌 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 [wuu] 泉 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 [wuu] 鮫 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 [wuu] 撣 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2013 [wuu] 鱗 การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

hi everyone, I'm interested in language evolution.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: จีน

ติดต่อnjim


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 4.129 (3 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 6.504

จำนวน ผู้ที่โหวต: 4คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 72.753


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 58

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 76