คำออกเสียงโดยninjacellใน Forvo

สมาชิก: ninjacell บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อninjacellออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/11/2013 Materialverhalten [de] Materialverhalten การออกเสียง คะแนนโหวต
09/11/2013 Phasentrennungsalgorithmus [de] Phasentrennungsalgorithmus การออกเสียง คะแนนโหวต
09/11/2013 Simulationsexperiment [de] Simulationsexperiment การออกเสียง คะแนนโหวต
09/11/2013 Raumfahrtstruktur [de] Raumfahrtstruktur การออกเสียง คะแนนโหวต
09/11/2013 Kraftmessprinzip [de] Kraftmessprinzip การออกเสียง คะแนนโหวต
09/11/2013 Bearbeitungseinheit [de] Bearbeitungseinheit การออกเสียง คะแนนโหวต
09/11/2013 Kleinstückzahlfertigung [de] Kleinstückzahlfertigung การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2013 Abwanderungswelle [de] Abwanderungswelle การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2013 Abwanderungsverlust [de] Abwanderungsverlust การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2013 Abwanderungsverhalten [de] Abwanderungsverhalten การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2013 Abwandlungsmöglichkeit [de] Abwandlungsmöglichkeit การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2013 Abwandlungsprodukt [de] Abwandlungsprodukt การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2013 Spindeldrehzahl [de] Spindeldrehzahl การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2013 Werkzeugmaschinenbau [de] Werkzeugmaschinenbau การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2013 Schienenbearbeitungsanlage [de] Schienenbearbeitungsanlage การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2013 Wärmevorrichtung [de] Wärmevorrichtung การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2013 Tragelement [de] Tragelement การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2013 Kettenspannvorrichtung [de] Kettenspannvorrichtung การออกเสียง คะแนนโหวต
04/08/2013 Abschreibungserleichterungen [de] Abschreibungserleichterungen การออกเสียง คะแนนโหวต
04/08/2013 Abschreckungsrhetorik [de] Abschreckungsrhetorik การออกเสียง คะแนนโหวต
04/08/2013 Abschreckungspotential [de] Abschreckungspotential การออกเสียง คะแนนโหวต
04/08/2013 Abschreckungspolitik [de] Abschreckungspolitik การออกเสียง คะแนนโหวต
28/07/2013 Abschlussabendveranstaltung [de] Abschlussabendveranstaltung การออกเสียง คะแนนโหวต
28/07/2013 Abschlussbotschaft [de] Abschlussbotschaft การออกเสียง คะแนนโหวต
28/07/2013 Schnelldenkerin [de] Schnelldenkerin การออกเสียง คะแนนโหวต
28/07/2013 Interpretationskomponente [de] Interpretationskomponente การออกเสียง คะแนนโหวต
28/07/2013 Pilzvernichtungsmittel [de] Pilzvernichtungsmittel การออกเสียง คะแนนโหวต
28/07/2013 Pflanzenvielfalt [de] Pflanzenvielfalt การออกเสียง คะแนนโหวต
28/07/2013 Öffnungsverbot [de] Öffnungsverbot การออกเสียง คะแนนโหวต
26/07/2013 Arbeitsflächenaufteilung [de] Arbeitsflächenaufteilung การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ออสเตรีย

ติดต่อninjacell


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 2.973 (511 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 95

จำนวน ผู้ที่โหวต: 532คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 57.304


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.162

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 109