คำออกเสียงโดยnhuberใน Forvo

สมาชิก: nhuber สมัครสมาชิกเพื่อnhuberออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/05/2009 следили [ru] следили การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2009 шпиона [ru] шпиона การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2009 механического [ru] механического การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2009 прикрепляли [ru] прикрепляли การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2009 выпускали [ru] выпускали การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2009 создавали [ru] создавали การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/05/2009 принимая [ru] принимая การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2009 ошибался [ru] ошибался การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2009 нормальным [ru] нормальным การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2009 крылась [ru] крылась การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2009 искусственных [ru] искусственных การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2009 подозревая [ru] подозревая การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2009 сколькими [ru] сколькими การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2009 выполняя [ru] выполняя การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2009 похожих [ru] похожих การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2009 искусная [ru] искусная การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2009 глупой [ru] глупой การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2009 умную [ru] умную การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2009 андроидов [ru] андроидов การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2009 наделив [ru] наделив การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/05/2009 искусственного [ru] искусственного การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2009 дорос [ru] дорос การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2009 владели [ru] владели การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2009 техники [ru] техники การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2009 химических [ru] химических การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2009 горстки [ru] горстки การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2009 созданным [ru] созданным การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2009 андроидом [ru] андроидом การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2009 высится [ru] высится การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2009 андроиды [ru] андроиды การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: รัสเซีย

ติดต่อnhuber


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 355 (45 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 46คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 14.767


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 851