คำออกเสียงโดยnewjustineใน Forvo

สมาชิก: newjustine สมัครสมาชิกเพื่อnewjustineออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/11/2012 Wireless [en] Wireless การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2012 chafed [en] chafed การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2012 frustrate [en] frustrate การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2012 tapioca [en] tapioca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 consummate (adjective) [en] consummate (adjective) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 consummate (verb) [en] consummate (verb) การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2012 tantrum [en] tantrum การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2012 crows [en] crows การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 ironing [en] ironing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 Bag Enderby [en] Bag Enderby การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 somersby [en] somersby การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2012 Horncastle [en] Horncastle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 alliterate [en] alliterate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 sleeping [en] sleeping การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 sense [en] sense การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2012 please [en] please การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2012 Paul [en] Paul การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 tear [en] tear การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2012 altercation [en] altercation การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2012 reason [en] reason การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 baffle [en] baffle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 vial [en] vial การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2012 Loo [en] Loo การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2012 turn [en] turn การออกเสียง 2คะแนนโหวต
03/11/2012 compost [en] compost การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 can't [en] can't การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2012 awkward [en] awkward การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2012 obnoxious [en] obnoxious การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2012 thirty three [en] thirty three การออกเสียง 2คะแนนโหวต
03/11/2012 thrifty [en] thrifty การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

I'm originally from the east coast of England, from Lincolnshire, but I lived and worked in the south west and the south east for several years. I think my Lincolnshire accent has almost disappeared, but I can still hear the two-tone vowels of some words, and I still have the dead-giveaway short northern-English vowels. If I was a convincing Lincolnshire dialect speaker, I'd add some here as I find it very poetic (as did Alfred, Lord Tennyson, who wrote many poems in Lincolnshire dialect). However, I think my pronunciation, while not RP or BBC, is clear. I now live and work in the Netherlands, and several non-native speakers have commented that my spoken English is clear and easy to understand, so I'm pretty confident to record samples on this website. My spoken Dutch, however, is a completely different matter and in this respect I'm a user rather than a supplier!

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหราชอาณาจักร

ติดต่อnewjustine


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 86 (3 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 3

จำนวน ผู้ที่โหวต: 32คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 11.513


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 16.034

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.932