คำออกเสียงโดยmzvetinaใน Forvo

สมาชิก: mzvetina สมัครสมาชิกเพื่อmzvetinaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/01/2012 Jane Doe [en] Jane Doe การออกเสียง คะแนนโหวต
28/01/2012 antacid [en] antacid การออกเสียง คะแนนโหวต
28/01/2012 verified [en] verified การออกเสียง คะแนนโหวต
28/01/2012 motherese [en] motherese การออกเสียง คะแนนโหวต
28/01/2012 World trade organization [en] World trade organization การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/01/2012 supplicant [en] supplicant การออกเสียง คะแนนโหวต
28/01/2012 press ahead [en] press ahead การออกเสียง คะแนนโหวต
28/01/2012 unwary [en] unwary การออกเสียง คะแนนโหวต
28/01/2012 scantily [en] scantily การออกเสียง คะแนนโหวต
28/01/2012 undercover [en] undercover การออกเสียง คะแนนโหวต
28/01/2012 stylize [en] stylize การออกเสียง คะแนนโหวต
28/01/2012 Queenie [en] Queenie การออกเสียง คะแนนโหวต
28/01/2012 Bill Wambsganss [en] Bill Wambsganss การออกเสียง คะแนนโหวต
28/01/2012 dispersity [en] dispersity การออกเสียง คะแนนโหวต
28/01/2012 Gilgamesh [en] Gilgamesh การออกเสียง คะแนนโหวต
28/01/2012 bulbaceous [en] bulbaceous การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อmzvetina


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 16

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 3

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 2.113


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 12.185

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 8.337