คำออกเสียงโดยmuhammetmustafaใน Forvo หน้า5.

สมาชิก: muhammetmustafa สมัครสมาชิกเพื่อmuhammetmustafaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/11/2011 espri [tr] espri การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 emisyon [tr] emisyon การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 duyuru [tr] duyuru การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 bonfile [tr] bonfile การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 benzinlik [tr] benzinlik การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 duyarsız [tr] duyarsız การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 alışkın [tr] alışkın การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 ısınma [tr] ısınma การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 içtima [tr] içtima การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 ekstrem [tr] ekstrem การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 dok [tr] dok การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 hasis [tr] hasis การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 aşağısı [tr] aşağısı การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 asık [tr] asık การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 hoşnutsuzluk [tr] hoşnutsuzluk การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 hileli [tr] hileli การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 güncellik [tr] güncellik การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 garaz [tr] garaz การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 hususî [tr] hususî การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 göstermek [tr] göstermek การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 hıçkırık [tr] hıçkırık การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 baloncu [tr] baloncu การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 hap [tr] hap การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 azgınlaşmak [tr] azgınlaşmak การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 çekiş [tr] çekiş การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 hacet [tr] hacet การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 gittikçe [tr] gittikçe การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 gündüzleri [tr] gündüzleri การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 biyolog [tr] biyolog การออกเสียง คะแนนโหวต
05/11/2011 merkezcil alan [tr] merkezcil alan การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ตุรกี

ติดต่อmuhammetmustafa


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 171 (36 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 36คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 7.936


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.333