คำออกเสียงโดยmuhammetmustafaใน Forvo หน้า3.

สมาชิก: muhammetmustafa สมัครสมาชิกเพื่อmuhammetmustafaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/11/2011 delilenmek [tr] delilenmek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 himaye [tr] himaye การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 bükülmek [tr] bükülmek การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 görünür [tr] görünür การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 eşmek [tr] eşmek การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 grev [tr] grev การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 harekât [tr] harekât การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 çözmek [tr] çözmek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 hür [tr] hür การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 gibisi [tr] gibisi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 gümbürtü [tr] gümbürtü การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 hiddetli [tr] hiddetli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 aranjman [tr] aranjman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 gaddar [tr] gaddar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 giyecek [tr] giyecek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 barmen [tr] barmen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 gül [tr] gül การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 alerjik [tr] alerjik การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 enselemek [tr] enselemek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 elhamdülillâh [tr] elhamdülillâh การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 hikâye [tr] hikâye การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 ifrat [tr] ifrat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 başhekim [tr] başhekim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 düşmek [tr] düşmek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 geliş [tr] geliş การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 imalı [tr] imalı การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 gıpta [tr] gıpta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 edinmek [tr] edinmek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 efkârlanmak [tr] efkârlanmak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 genişlemek [tr] genişlemek การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ตุรกี

ติดต่อmuhammetmustafa


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 171 (37 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 37คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 16.246


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.608