คำออกเสียงโดยmoyabeanใน Forvo

สมาชิก: moyabean สมัครสมาชิกเพื่อmoyabeanออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/10/2010 roof [en] roof การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 farmer [en] farmer การออกเสียง 3คะแนนโหวต
28/10/2010 journalist [en] journalist การออกเสียง 3คะแนนโหวต
28/10/2010 Spiderman [en] Spiderman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 Latham [en] Latham การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 Albany [en] Albany การออกเสียง -1คะแนนโหวต
28/10/2010 love story [en] love story การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 cybernetics [en] cybernetics การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 time immemorial [en] time immemorial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 human nature [en] human nature การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 for heaven's sake [en] for heaven's sake การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 scarlet woman [en] scarlet woman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 ivory tower [en] ivory tower การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/10/2010 recombination [en] recombination การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 run out of time [en] run out of time การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 broke off [en] broke off การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 brought up [en] brought up การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 bring in [en] bring in การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 sandblast [en] sandblast การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 reciprocality [en] reciprocality การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 Undaunted [en] Undaunted การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อmoyabean


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 21

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1

จำนวน ผู้ที่โหวต: 4คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 7.099


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 31.954

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 8.574