คำออกเสียงโดยmforster1ukใน Forvo

สมาชิก: mforster1uk สมัครสมาชิกเพื่อmforster1ukออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/01/2015 fonsecaea [en] fonsecaea การออกเสียง -1คะแนนโหวต
05/01/2015 dematiaceous [en] dematiaceous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2015 Pyrenean [en] Pyrenean การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2015 STD [en] STD การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2015 Lycius [en] Lycius การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/01/2015 Lena Headey [en] Lena Headey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2015 dead cert [en] dead cert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2015 day out [en] day out การออกเสียง -1คะแนนโหวต
05/01/2015 fibs [en] fibs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/01/2015 Sissy Jupe [en] Sissy Jupe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/11/2014 Coxhoe [en] Coxhoe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/11/2014 Lewes Lewknor [en] Lewes Lewknor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/11/2014 IAEA [en] IAEA การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/11/2014 Tolleshunt Knights [en] Tolleshunt Knights การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/11/2014 mitigating [en] mitigating การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/11/2014 Caribbean Sea [en] Caribbean Sea การออกเสียง -1คะแนนโหวต
10/02/2014 erica jong [en] erica jong การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2014 Villiers [en] Villiers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/02/2014 George Villiers Buckingham [en] George Villiers Buckingham การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/01/2014 mekong [en] mekong การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/01/2014 Julianna Pillemer [en] Julianna Pillemer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2014 John Demarest Bryant [en] John Demarest Bryant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2014 Lyman [en] Lyman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2014 Adela [en] Adela การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2014 conchoid [en] conchoid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2014 quadrupled [en] quadrupled การออกเสียง -2คะแนนโหวต
04/01/2014 Pebworth [en] Pebworth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2014 versifier [en] versifier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2014 Charles Stewart Parnell [en] Charles Stewart Parnell การออกเสียง -2คะแนนโหวต
04/01/2014 hearthrug [en] hearthrug การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหราชอาณาจักร

ติดต่อmforster1uk


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 368 (11 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 31

จำนวน ผู้ที่โหวต: 48คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 17.294


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.953

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 801