ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/06/2015 scone [en] scone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 Yeo [en] Yeo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 bona fide [en] bona fide การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 sergeant [en] sergeant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 fleur de lys [en] fleur de lys การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 apriorism [en] apriorism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 gawne [en] gawne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 Holmes [en] Holmes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 enzootic [en] enzootic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 Creswick [en] Creswick การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 Rachel Weisz [en] Rachel Weisz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 online [en] online การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 Phantom Menace [en] Phantom Menace การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 Matt Groening [en] Matt Groening การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 Charles Stewart Parnell [en] Charles Stewart Parnell การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 Mekong [en] Mekong การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 Caribbean Sea [en] Caribbean Sea การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 day out [en] day out การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 fonsecaea [en] fonsecaea การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 Aberavon [en] Aberavon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 Babergh [en] Babergh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 Micheldever [en] Micheldever การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 jachin [en] jachin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 phrygian [en] phrygian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 Supraglottal [en] Supraglottal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 Turcophobia [en] Turcophobia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 Cretans [en] Cretans การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 batch distillation [en] batch distillation การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/01/2015 dematiaceous [en] dematiaceous การออกเสียง 0คะแนนโหวต