ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/02/2012 corusca [es] corusca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 demodé [es] demodé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 matacán [es] matacán การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 Henrique Capriles Radonski [es] Henrique Capriles Radonski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 Geofredo [es] Geofredo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 boutique [es] boutique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 baguette [es] baguette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 citadino [es] citadino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 caporal [es] caporal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 mecate [es] mecate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 mesteño [es] mesteño การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 grullo [es] grullo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 prefación [es] prefación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 sardinel [es] sardinel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 grosura [es] grosura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 malaventura [es] malaventura การออกเสียง 0คะแนนโหวต