คำออกเสียงโดยmcastrorใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: mcastror สมัครสมาชิกเพื่อmcastrorออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/02/2012 Coyolxauhqui [nah] Coyolxauhqui การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 Xiomara [es] Xiomara การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 pecuniario [es] pecuniario การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 resarcimiento [es] resarcimiento การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 abstracción [es] abstracción การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 vigencia [es] vigencia การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 constituyente [es] constituyente การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 preparatorio [es] preparatorio การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 bancario [es] bancario การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/02/2012 código [es] código การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 silogismo [es] silogismo การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 nacionalismo [es] nacionalismo การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 unilateralidad [es] unilateralidad การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 esternocleidomastoideo [es] esternocleidomastoideo การออกเสียง -1คะแนนโหวต
28/02/2012 internacionalización [es] internacionalización การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 electroencefalograma [es] electroencefalograma การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 moralidad [es] moralidad การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 pacta sunt servanda [la] pacta sunt servanda การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 categórico [es] categórico การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 imputación [es] imputación การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 indivisibilidad [es] indivisibilidad การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 heteronomía [es] heteronomía การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 diferido [es] diferido การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 convención [es] convención การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 disciplinario [es] disciplinario การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 pretensor [es] pretensor การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 condicionado [es] condicionado การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 dominativo [es] dominativo การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 consuetudinario [es] consuetudinario การออกเสียง คะแนนโหวต
28/02/2012 instrumental [es] instrumental การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ประเทศเม็กซิโก

ติดต่อmcastror


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 107 (4 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 26

จำนวน ผู้ที่โหวต: 5คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 7.174


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.756

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.971