ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/02/2012 Xiomara [es] Xiomara การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 pecuniario [es] pecuniario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 resarcimiento [es] resarcimiento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 abstracción [es] abstracción การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 vigencia [es] vigencia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 constituyente [es] constituyente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 preparatorio [es] preparatorio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 bancario [es] bancario การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/02/2012 código [es] código การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 silogismo [es] silogismo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 nacionalismo [es] nacionalismo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 unilateralidad [es] unilateralidad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 esternocleidomastoideo [es] esternocleidomastoideo การออกเสียง -1คะแนนโหวต
28/02/2012 internacionalización [es] internacionalización การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 electroencefalograma [es] electroencefalograma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 moralidad [es] moralidad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 pacta sunt servanda [la] pacta sunt servanda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 categórico [es] categórico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 imputación [es] imputación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 indivisibilidad [es] indivisibilidad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 heteronomía [es] heteronomía การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 diferido [es] diferido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 convención [es] convención การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 disciplinario [es] disciplinario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 pretensor [es] pretensor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 condicionado [es] condicionado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 dominativo [es] dominativo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 consuetudinario [es] consuetudinario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 instrumental [es] instrumental การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 sustitución [es] sustitución การออกเสียง 0คะแนนโหวต