คำออกเสียงโดยmaurostingoใน Forvo

สมาชิก: maurostingo สมัครสมาชิกเพื่อmaurostingoออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/03/2011 cort [lmo] cort การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 travers [lmo] travers การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 squella [lmo] squella การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 dicember [lmo] dicember การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 tosa [lmo] tosa การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 canzon [lmo] canzon การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 malaa [lmo] malaa การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 fium [lmo] fium การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 sas [lmo] sas การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 svelt [lmo] svelt การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 anca [lmo] anca การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 mur [lmo] mur การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 disgrazia [lmo] disgrazia การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 Bon [lmo] Bon การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 lui [lmo] lui การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 venerdì [lmo] venerdì การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 formét [lmo] formét การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 [lmo] Dì การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 borosa [it] borosa การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 borraccina [it] borraccina การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 borraccio [it] borraccio การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 borrana [it] borrana การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 borratore [it] borratore การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 borratura [it] borratura การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 borsaio [it] borsaio การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 borsaiuolo [it] borsaiuolo การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 borsanerista [it] borsanerista การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 borzacchino [it] borzacchino การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 borsetto [it] borsetto การออกเสียง คะแนนโหวต
31/03/2011 borzacchio [it] borzacchio การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

nessuno

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: อิตาลี

เว็บ: http://viaggiandosela.blogspot.com

ติดต่อmaurostingo


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 67

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 4

การเข้า ชม: 8.260


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 10.526

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.891