ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/08/2016 la canalización [es] la canalización การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2016 estrangulador [es] estrangulador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2016 deber conyugal [es] deber conyugal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2016 excarcelados [es] excarcelados การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2016 autonomasia [es] autonomasia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2016 Acción mutante [es] Acción mutante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2016 globos aerostáticos [es] globos aerostáticos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2016 imágenes por resonancia magnética [es] imágenes por resonancia magnética การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2016 hijo de puta [es] hijo de puta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2016 septicemias [es] septicemias การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 Bitinia [es] Bitinia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 vida celestial [es] vida celestial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 árbol de la seda [es] árbol de la seda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 brocatel de seda [es] brocatel de seda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 gusano de la seda [es] gusano de la seda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 mariposa de la seda [es] mariposa de la seda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 papel de seda [es] papel de seda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 mármol brocatel [es] mármol brocatel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 candonga [es] candonga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 candongas [es] candongas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 candongo [es] candongo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 candongos [es] candongos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 sépticos [es] sépticos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 séptica [es] séptica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 asepsias [es] asepsias การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 ni jota [es] ni jota การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 una jota [es] una jota การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 videocámara digital [es] videocámara digital การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2016 televisor de pantalla plana [es] televisor de pantalla plana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 camión hidrante [es] camión hidrante การออกเสียง 0คะแนนโหวต