ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/04/2016 gallina [es] gallina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 vaca [es] vaca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 ser [es] ser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 miércoles [es] miércoles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 ellos [es] ellos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 familia [es] familia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 abogado [es] abogado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 pecho [es] pecho การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 segundo [es] segundo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 mandarina [es] mandarina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 pato [es] pato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 cerdo [es] cerdo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 jirafa [es] jirafa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 elefante [es] elefante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 restaurante [es] restaurante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 tengo [es] tengo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 puerta [es] puerta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 televisión [es] televisión การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 vosotros [es] vosotros การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 que [es] que การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 octubre [es] octubre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 jueves [es] jueves การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 querer [es] querer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 trabajar [es] trabajar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 Francisco [es] Francisco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/04/2016 Venezuela [es] Venezuela การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2016 dar una pista [es] dar una pista การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2016 echar una mirada [es] echar una mirada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2016 asentir con la cabeza [es] asentir con la cabeza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2016 abrir nuevos horizontes [es] abrir nuevos horizontes การออกเสียง 0คะแนนโหวต