ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/07/2016 mallorquin [es] mallorquin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 echar el cierre [es] echar el cierre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 Machacuay [es] Machacuay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 deliberado [es] deliberado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 dar luz verde [es] dar luz verde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 Fondillón [es] Fondillón การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 Marques de Grinon [es] Marques de Grinon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 Tinto Fino [es] Tinto Fino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 Tinta del Pais [es] Tinta del Pais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 Tinta de Toro [es] Tinta de Toro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 Tinta de Madrid [es] Tinta de Madrid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 monte Sinaí [es] monte Sinaí การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 estrabones [es] estrabones การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 estrambótica [es] estrambótica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 estrambóticas [es] estrambóticas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 estrabao [es] estrabao การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 estrabaos [es] estrabaos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 coñón [es] coñón การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 desarmá [es] desarmá การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 estrabismos [es] estrabismos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 trábalo [es] trábalo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 trábalos [es] trábalos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 talabrí [es] talabrí การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 talabricense [es] talabricense การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 talabricenses [es] talabricenses การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 turnios [es] turnios การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 turnia [es] turnia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 turnias [es] turnias การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 Turnio de ojos [es] Turnio de ojos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2016 bisojos [es] bisojos การออกเสียง 0คะแนนโหวต