ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/09/2016 a tal punto de [es] a tal punto de การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/09/2016 a tal grado de [es] a tal grado de การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/09/2016 cuasi [es] cuasi การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/09/2016 curva de Laffer [es] curva de Laffer การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/09/2016 desmesuradamente [es] desmesuradamente การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/09/2016 economía de la oferta [es] economía de la oferta การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/09/2016 posfordismo [es] posfordismo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/09/2016 trasvasable [es] trasvasable การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/09/2016 trasvasamiento [es] trasvasamiento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2016 torrente oratorio [es] torrente oratorio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2016 contractualismo [es] contractualismo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2016 la cosmovisión [es] la cosmovisión การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2016 crematístico [es] crematístico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2016 cristalinamente [es] cristalinamente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2016 de hoy en más [es] de hoy en más การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2016 desarticulación [es] desarticulación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2016 despoblar [es] despoblar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2016 disciplinador [es] disciplinador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2016 jurídica [es] jurídica การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/09/2016 Ley Hawley-Smoot [es] Ley Hawley-Smoot การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/09/2016 Tratado de Versalles [es] Tratado de Versalles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2016 la crisis de 1929 [es] la crisis de 1929 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2016 Unión de Campesinos [es] Unión de Campesinos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2016 Acción Democrática [es] Acción Democrática การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2016 Droid [es] Droid การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/08/2016 taylorismo [es] taylorismo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/08/2016 República de Weimar [es] República de Weimar การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/08/2016 Plan Dawes [es] Plan Dawes การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/08/2016 OMC [es] OMC การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/08/2016 tener ojo de lince [es] tener ojo de lince การออกเสียง 1คะแนนโหวต