ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/06/2016 aprenden [es] aprenden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2016 amamos [es] amamos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2016 aprendes [es] aprendes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2016 оса [es] оса การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2016 admiran [es] admiran การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2016 el rito funerario [es] el rito funerario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2016 alabamiense [es] alabamiense การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2016 albaniano [es] albaniano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2016 palabra [es] palabra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 por otro lado [es] por otro lado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 glucometría [es] glucometría การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 luz [es] luz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 hablar [es] hablar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 feliz [es] feliz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 Francia [es] Francia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 Dios [es] Dios การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 flor [es] flor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 caminar [es] caminar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 China [es] China การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 serpiente [es] serpiente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 pingüino [es] pingüino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 octubre [es] octubre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 Uruguay [es] Uruguay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 gallina [es] gallina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 Nicaragua [es] Nicaragua การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 El Salvador [es] El Salvador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 Costa Rica [es] Costa Rica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 Colombia [es] Colombia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 Chile [es] Chile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2016 Argentina [es] Argentina การออกเสียง 0คะแนนโหวต