ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/11/2016 jinete de circo [es] jinete de circo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/11/2016 cable de seguridad [es] cable de seguridad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2016 joystick [es] joystick การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2016 El jugador luso fue el gran vencedor [es] El jugador luso fue el gran vencedor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2016 electrónicia [es] electrónicia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2016 pelearme [es] pelearme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2016 Denis Suárez [es] Denis Suárez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2016 arrinconarse [es] arrinconarse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2016 aleluya [es] aleluya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/11/2016 deshonrarse [es] deshonrarse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2016 sembrío [es] sembrío การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/11/2016 desaparacer [es] desaparacer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2016 a la mexicana [es] a la mexicana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2016 Cencibel [es] Cencibel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2016 contribuir [es] contribuir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2016 cualquier [es] cualquier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2016 entorno [es] entorno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2016 voz ahogada [es] voz ahogada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2016 llegué [es] llegué การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2016 echar [es] echar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2016 unbitrio [es] unbitrio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2016 ununpentio [es] ununpentio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2016 Surinam [es] Surinam การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/11/2016 no faltar de hebilla [es] no faltar de hebilla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2016 ununtrio [es] ununtrio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2016 rutherfodio [es] rutherfodio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2016 Sumidaro [es] Sumidaro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2016 sahumador [es] sahumador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2016 desembrazar [es] desembrazar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2016 Las brigadas internacionales [es] Las brigadas internacionales การออกเสียง 0คะแนนโหวต