ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/10/2016 Avicena [es] Avicena การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/10/2016 mnemónica [es] mnemónica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/10/2016 Mnemotécnica [es] Mnemotécnica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2016 ¡Buenos días! [es] ¡Buenos días! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2016 buenos días [es] buenos días การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2016 Buenos Aires [es] Buenos Aires การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 shock [es] shock การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 Juan Antonio Pizzi [es] Juan Antonio Pizzi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 Pizzi [es] Pizzi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 pasar hambre [es] pasar hambre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 casorio [es] casorio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2016 superficie [es] superficie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2016 tsar [es] tsar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2016 imperador [es] imperador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2016 favores [es] favores การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2016 zona lumbar [es] zona lumbar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2016 región plantar [es] región plantar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2016 músculo frontal [es] músculo frontal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2016 músculo trapecio [es] músculo trapecio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2016 músculo deltoideo [es] músculo deltoideo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2016 músculo pectoral [es] músculo pectoral การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2016 músculo intercostal [es] músculo intercostal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2016 músculo dorsal [es] músculo dorsal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2016 músculo abdominal [es] músculo abdominal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2016 músculo glúteo [es] músculo glúteo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2016 tendón porpliteo [es] tendón porpliteo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2016 músculo gemelo [es] músculo gemelo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2016 tacitorno [es] tacitorno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2016 barrio periférico [es] barrio periférico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2016 de mala fama [es] de mala fama การออกเสียง 0คะแนนโหวต