ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/12/2016 1958 [es] 1958 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1981 [es] 1981 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1946 [es] 1946 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1983 [es] 1983 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1968 [es] 1968 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1988 [es] 1988 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1989 [es] 1989 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1972 [es] 1972 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1966 [es] 1966 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1942 [es] 1942 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1961 [es] 1961 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1947 [es] 1947 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1963 [es] 1963 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1954 [es] 1954 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1957 [es] 1957 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1964 [es] 1964 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1969 [es] 1969 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1991 [es] 1991 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1943 [es] 1943 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1959 [es] 1959 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1982 [es] 1982 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1995 [es] 1995 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1973 [es] 1973 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1977 [es] 1977 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1967 [es] 1967 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1994 [es] 1994 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1902 [es] 1902 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1903 [es] 1903 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1906 [es] 1906 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1907 [es] 1907 การออกเสียง 0คะแนนโหวต