ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/06/2016 inmunodeficiencia [es] inmunodeficiencia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 caseína [es] caseína การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 Lago Fagnano [es] Lago Fagnano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 Virginia Ruano Pascual [es] Virginia Ruano Pascual การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 solucionar [es] solucionar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 comportar [es] comportar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 manipulación [es] manipulación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 hallazgos clínicos [es] hallazgos clínicos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 traslado [es] traslado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 disminución [es] disminución การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 hombres blancos enfadados [es] hombres blancos enfadados การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 saneamiento [es] saneamiento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 adiestrar [es] adiestrar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 neurotransmisor [es] neurotransmisor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 asfixia neonatal [es] asfixia neonatal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 película de terror [es] película de terror การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 en turno a [es] en turno a การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 ciclamor [es] ciclamor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 Ángel Vicioso [es] Ángel Vicioso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 de la barbilla [es] de la barbilla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 la destilación fraccionada [es] la destilación fraccionada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 la bolsa de lona [es] la bolsa de lona การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 de la derecha de Julia [es] de la derecha de Julia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 nos vemos enfrente de la estación [es] nos vemos enfrente de la estación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 ¿Recojo las fotos? [es] ¿Recojo las fotos? การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 delante de este hotel [es] delante de este hotel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 lejos de aquí [es] lejos de aquí การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 a la izquierda de tu coche [es] a la izquierda de tu coche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 a la izquierda del armario [es] a la izquierda del armario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2016 ¿Cómo voy a la Universidad? [es] ¿Cómo voy a la Universidad? การออกเสียง 0คะแนนโหวต