ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/09/2016 base de silla portabebés [es] base de silla portabebés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 portabebés de tela [es] portabebés de tela การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 cine negro [es] cine negro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 cine de gánsteres [es] cine de gánsteres การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 ficción de detectives [es] ficción de detectives การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 péplum [es] péplum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 cine slasher [es] cine slasher การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 cine giallo [es] cine giallo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 postapocalíptico [es] postapocalíptico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 cine de explotación [es] cine de explotación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 falso documental [es] falso documental การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 películas mondo [es] películas mondo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 cine B [es] cine B การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 película de culto [es] película de culto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 cine splatter [es] cine splatter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/09/2016 cine arte [es] cine arte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/09/2016 Mauricio Macri [es] Mauricio Macri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/09/2016 test psicológico [es] test psicológico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/09/2016 test de rorschach [es] test de rorschach การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/09/2016 test [es] test การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2016 Martín Alaníz [es] Martín Alaníz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/09/2016 Héctor Nespral [es] Héctor Nespral การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2016 impositivo [es] impositivo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2016 a mí también [es] a mí también การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2016 impredecibilidad [es] impredecibilidad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2016 gerenciamiento [es] gerenciamiento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2016 idas y venidas [es] idas y venidas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2016 OCDE [es] OCDE การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/09/2016 paraísos fiscales [es] paraísos fiscales การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2016 pánico de los inversores [es] pánico de los inversores การออกเสียง 0คะแนนโหวต