ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/08/2016 Tratado de Versalles [es] Tratado de Versalles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2016 la crisis de 1929 [es] la crisis de 1929 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2016 Droid [es] Droid การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/08/2016 taylorismo [es] taylorismo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/08/2016 República de Weimar [es] República de Weimar การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/08/2016 Plan Dawes [es] Plan Dawes การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/08/2016 OMC [es] OMC การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/08/2016 tener ojo de lince [es] tener ojo de lince การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/08/2016 Ley Hawley-Smoot [es] Ley Hawley-Smoot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2016 OPEP [es] OPEP การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/08/2016 pare y siga [es] pare y siga การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/08/2016 jurídico [es] jurídico การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/08/2016 jurídica [es] jurídica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2016 inflación estructural [es] inflación estructural การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/08/2016 la indexación [es] la indexación การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/08/2016 desde que el mundo es mundo [es] desde que el mundo es mundo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/08/2016 arbitrador [es] arbitrador การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/08/2016 arbitral [es] arbitral การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2016 antagónico [es] antagónico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2016 acería [es] acería การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/08/2016 acérrimo [es] acérrimo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2016 vista de lince [es] vista de lince การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/08/2016 León Trotsky [es] León Trotsky การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/08/2016 José Stalin [es] José Stalin การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/08/2016 Laura Nicholls [es] Laura Nicholls การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2016 Laura Pastor [es] Laura Pastor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2016 Carmen López Pascual [es] Carmen López Pascual การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2016 Carmen Sarahí [es] Carmen Sarahí การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2016 Romina Marroquín [es] Romina Marroquín การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2016 Romina Marroquín Payró [es] Romina Marroquín Payró การออกเสียง 0คะแนนโหวต