ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/04/2016 positivo [es] positivo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2016 negativo [es] negativo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 [ ] [es] [ ] การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 $ [es] $ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 ; [es] ; การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 , [es] , การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 * [es] * การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 estequiométricos [es] estequiométricos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 ¡ ! [es] ¡ ! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 = [es] = การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 ( ) [es] ( ) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 { } [es] { } การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 ´ [es] ´ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 Pilares [es] Pilares การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 cúpricos [es] cúpricos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 Guayra [es] Guayra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 cabestrantes [es] cabestrantes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 arquerías [es] arquerías การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 aerófono [es] aerófono การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 membranófono [es] membranófono การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 destapacaños [es] destapacaños การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 agridulce [es] agridulce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 seco [es] seco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 tos [es] tos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 por ende [es] por ende การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 tocino [es] tocino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 malacates [es] malacates การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 cayesen [es] cayesen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 caigamos [es] caigamos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2016 caeríamos [es] caeríamos การออกเสียง 0คะแนนโหวต