ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/01/2016 premio de la Academia [es] premio de la Academia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/01/2016 atentos [es] atentos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/01/2016 atentas [es] atentas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/01/2016 ilesos [es] ilesos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/01/2016 ilesas [es] ilesas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2016 desechable [es] desechable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2016 mejorar [es] mejorar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2016 epicrisis [es] epicrisis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2016 entendimientos [es] entendimientos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2016 acentuaciones [es] acentuaciones การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2016 mandarlo [es] mandarlo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/01/2016 superioras [es] superioras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2015 presiento [es] presiento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2015 presintiendo [es] presintiendo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2015 popote [es] popote การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2015 das [es] das การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2015 deshueso [es] deshueso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2015 deshuesas [es] deshuesas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2015 veamos [es] veamos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/06/2015 tecla del cursor [es] tecla del cursor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/06/2015 banda [es] banda การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/06/2015 grupo [es] grupo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/06/2015 batir [es] batir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/06/2015 barca [es] barca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/06/2015 vallenato [es] vallenato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2015 Parque Batlle [es] Parque Batlle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2015 Sol Gabetta [es] Sol Gabetta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2015 Lalo Schifrin [es] Lalo Schifrin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2015 Tomás Pina [es] Tomás Pina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2015 Claudio Caniggia [es] Claudio Caniggia การออกเสียง 0คะแนนโหวต