ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/07/2015 presiento [es] presiento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2015 presintiendo [es] presintiendo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2015 popote [es] popote การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2015 das [es] das การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2015 deshueso [es] deshueso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2015 deshuesas [es] deshuesas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2015 veamos [es] veamos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/06/2015 tecla del cursor [es] tecla del cursor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/06/2015 banda [es] banda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/06/2015 grupo [es] grupo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/06/2015 batir [es] batir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/06/2015 barca [es] barca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/06/2015 vallenato [es] vallenato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2015 Parque Batlle [es] Parque Batlle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2015 Sol Gabetta [es] Sol Gabetta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2015 Lalo Schifrin [es] Lalo Schifrin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2015 Tomás Pina [es] Tomás Pina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2015 Claudio Caniggia [es] Claudio Caniggia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2015 Quechua [es] Quechua การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2015 entrepuente [es] entrepuente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2015 alcaloide [es] alcaloide การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2015 Arauca [es] Arauca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2015 ortopédico [es] ortopédico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2015 Fabricio [es] Fabricio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2015 Victor [es] Victor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/05/2015 preordinado [es] preordinado การออกเสียง 0คะแนนโหวต