ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/04/2015 zvítězit [cs] zvítězit การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/03/2015 přejatý [cs] přejatý การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2015 druhotný [cs] druhotný การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2015 kolek [cs] kolek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2015 světácký [cs] světácký การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2015 laděný [cs] laděný การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2015 blábol [cs] blábol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2015 nenasytný [cs] nenasytný การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2015 wi-fi [cs] wi-fi การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/03/2015 curling [cs] curling การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2015 Vítám vás v Praze. [cs] Vítám vás v Praze. การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2015 Ne, ani trochu. [cs] Ne, ani trochu. การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2015 otřesný [cs] otřesný การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2015 nepřitažlivý [cs] nepřitažlivý การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2015 odvléct [cs] odvléct การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2015 neohrabaný [cs] neohrabaný การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/03/2015 stydlivost [cs] stydlivost การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/03/2015 pověsit [cs] pověsit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2015 Stojanici [cs] Stojanici การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2015 Václav Vojta [cs] Václav Vojta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2015 opovržlivý [cs] opovržlivý การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/03/2015 zodpovědný [cs] zodpovědný การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2015 kmotřenec [cs] kmotřenec การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2015 švagr [cs] švagr การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2015 kmotřenka [cs] kmotřenka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2015 ujišťovat [cs] ujišťovat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2015 poslanec [cs] poslanec การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2015 Velešín [cs] Velešín การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2015 Jaroslava [cs] Jaroslava การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2015 vějíř [cs] vějíř การออกเสียง 1คะแนนโหวต