ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/01/2016 Vladimír Šmicer [cs] Vladimír Šmicer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 atlantský [cs] atlantský การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 stoček [cs] stoček การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 světice [cs] světice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 azurový [cs] azurový การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 čištění [cs] čištění การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 lekavost [cs] lekavost การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 Babylon [cs] Babylon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 anýž [cs] anýž การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 Banaček [cs] Banaček การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bavlnovina [cs] bavlnovina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 batalion [cs] batalion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bědavý [cs] bědavý การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bavlnář [cs] bavlnář การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bečení [cs] bečení การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bažení [cs] bažení การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bavení [cs] bavení การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bavitel [cs] bavitel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 báti se [cs] báti se การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 batoliti se [cs] batoliti se การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bedro [cs] bedro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bědování [cs] bědování การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bednička [cs] bednička การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bednářství [cs] bednářství การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bednařina [cs] bednařina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bednář [cs] bednář การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bedlivost [cs] bedlivost การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 hýbat se [cs] hýbat se การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/04/2015 zvítězit [cs] zvítězit การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/03/2015 přejatý [cs] přejatý การออกเสียง 0คะแนนโหวต